מי מרוויח מהרוע??

מי מרוויח מהרוע??

 

שאלה:

יש לי שאלה, למה ישנם דברים רעים בעולם? מי מרוויח מזה?

 

תשובה:

מאת: הרב יעקב שטיר

האמת היא שאין רע אמיתי בעולם. יש אמנם דברים שלעינינו נראים כרעים,

אך באמת אלו הם רק דברים שטובים עבורנו.

הטוב שבאותם דברים כל כך גדול, עד כדי כך שחז"ל חייבו אותנו לברך עליהם

ולהודות עליהם באותה שמחה שבה אנו מברכים ומודים על הדברים הטובים

וכפי שכתוב במשנה במסכת ברכות (פרק ט' משנה ה'):  "חייב אדם לברך על

הרעה כשם שמברך על הטובה", ומבואר בגמרא שם (דף נ"ד) שהכוונה לברך

באותה שמחה.

למרות שהקב"ה, הוא זה שעושה את כל הרע שיש בעולם, ולמרות שהוא עושה

את אותם דברים לטובתנו, בכל זאת הוא נותן לנו להרגיש שמדובר על דברים רעים.

הסיבה לכך היא משום שרק כך תושג המטרה של הייסורים – כפרת עוונות וסיוע

לעליה הרוחנית שלנו ולהתקרבותנו לאבינו שבשמים.

בנוסף לכך, אנו מרגישים שישנה בעולם מציאות של רע, משום שהעבירות והפגמים

שעשינו במהלך הדורות, יצרו מסך המסתיר מאתנו את ראיית האור הרוחני וההטבה

שיש בכל דבר ודבר.

לעתיד לבוא, כשנתעורר מתרדמת הגלות, ויתברר לנו ש"היינו כחולמים", "אז ימלא

שחוק פינו ולשוננו רינה", ונראה באופן הברור ביותר איך שמסכת החיים שלנו כאן

בעולם הייתה מסכת שכולה אהבה והטבה מאת הבורא יתברך שמו.

לשאוף – התחלת הגאולה

הם ישבו קבוצת תלמידים, מכונסים סביב אדם נשוא פנים, מאזינים לכל מילה

נושא השיחה היה "חורבן וגלות". הוא דיבר אתם על ימי "בין המצרים" המבטאים ימים של זכרון, של כאב על מה שהיה ואיננו, על ירושלים שחרבה בידי שונאים ועל היהודים שיצאו לגלות ארוכה בשנים.

ומאז אנחנו בוכים, ממאנים להתנחם.

הם ניסו להפנים את הדברים, אבל תלמיד אחד ביטא בקול את שחשו כולם:

"אבל, כבוד הרב, היום ירושלים עומדת על תילה, אלפים מתגוררים בתוכה, והיא שוקקת חיים כמעט כמו בימים עברו, אז איך אפשר לבכות על חורבן, כשמול העיניים רואים בניין?"

"ואולי יותר מכך. כששומעים את הסיפורים על מלחמת השחרור ועל מלחמת ששת הימים ושחרור ירושלים, הלב מתמלא שמחה. על ההישג, על מה שזכינו, על ירושלים העתיקה ששבה לידי הבנים האוהבים. מדוע, אם כן, לבכות?"

במקום תשובה, פתח הרב בסיפור:

שני אחים היו בארץ ישראל לפני כאלפיים שנה. האחד תושב ירושלים, גר בבית קטן וצפוף, אך מאושר וטוב לב, מחלונות ביתו הוא רואה את בית המקדש מתנוסס לתפארה, מבחין בכהנים הממהרים לעבודתם, בלווים ההולכים וכלי נגינה בידיהם, ובהמוני בית ישראל העולים לבית המקדש וקרבנותיהם בידיהם. סמוך לביתו חצר קטנה ובה מעט עצי פרי, כרם גפנים קטן ותרנגולות מטילות ביצים. הוא אוהב את ביתו, ולא מוכן לעבור לגור במקום אחר תמורת כל מחיר.

יום אחד עלו הרומאים לירושלים, עקרו את גידוליו, החרימו את בהמותיו, שרפו את ביתו, ואותו גירשו לארץ זרה.

הלוך הלך ובכה, מיאן להתנחם.

האח השני התגורר בכפר פקיעין שבגליל, בבית אבן גדול ורחב ידיים. מחלונות ביתו נשקף נוף גלילי מדהים. מסביב לבית על שטח של דונמים רבים היו נטועים עצי פרי לרוב, עצי זית מניבי שמן, גפנים ושדות תבואה. בהמותיו הסתובבו מדושנות בשדות המרעה.

היה לו טוב, הוא היה שמח בחלקו ובנחלתו, והודה לבורא שזיכה אותו לחיות בשלווה בארץ ישראל.

יום אחד חרב עליו עולמו, חיילי הצבא הרומי פשטו על שדותיו, שרפו, החריבו והשחיתו את הכל. לא הותירו פיסת אדמה אחת שלא נחרכה, ואותו שלחו לגלות בארץ נכריה.

אף הוא הלך הלוך ובכה, ממאן להנחם.

שנים חלפו, האחים מאנו לקבוע את מושבם בגולה, לבם היה מר עליהם, והם ניסו בכל דרך לעלות חזרה ארצה.

בהזדמנות הראשונה הם עשו זאת.

האחד חזר לפקיעין, בנה מחדש את ביתו, ניקה את אדמותיו, סיקל, עדר חרש וזרע את שדותיו, נטע מחדש את הכרמים ועצי הפרי. רכש בהמות. והחל שב למסלול חייו הקודם.

היה לו טוב, מדי בוקר היה עומד בחלון ביתו משקיף על הנוף המדהים אותו חשב שלא יזכה לראות עוד, מודה לאלוקיו על שזכה לחזור ולהתגורר בארץ ישראל, ושמחתו הייתה גדולה.

האח הירושלמי חזר אף הוא לאדמתו, שיקם את הריסות ביתו, נטע מחדש את עצי הפרי, הכניס עופות לחצרו, וניסה לשוב למסלול חייו הקודם. אך השמחה היתה ממנו והלאה.

מחלון ביתו שוב לא ראה את בית המקדש, המתנוסס לתפארה. הקטורת שהייתה מבשמת בריחה הטוב את ירושלים כולה, שוב לא הפיצה את ריחה הנעים בביתו, ועשנה לא היתמר אל על כמימים ימימה. שירת הלווים לא נשמעה, והמוני העולים לרגל שהיו ממלאים את העיר, לא נראו צועדים ברחובותיה.

ירושלים הפכה לחסרת חן, זוהרה ניטל ממנה, הדרה נעלם, זיווה הועם ויופיה הושחת.

היא הפכה לעיר חסרת נשמה.

נכון, ביתו עומד על תילו, העצים נותנים פירות כבעבר, התרנגולות מטילות ביצים, אבל בעצם, לאמיתו של דבר, שום דבר לא יחזור להיות כמו שהיה. הכל שונה, זו לא אותה עיר, הנשמה שבה חסרה, השכינה ששרתה בה הסתלקה ואיננה. זו ירושלים אחרת

הוא לא יכול לשמוח.

הוא בוכה, יום יום, שעה, שעה.

הוא יודע מה חסר לו.

כדי שנצליח לבכות, אמר הרב, צריך לדעת מה חסר לנו. צריך להתחבר למה שהיה, ואיננו. להתחבר אל הנשמה של ירושלים, אל האור שבה, האור שהאיר והוחשך.

אם נדע למה לשאוף, מה לבקש, זו כבר התחלת הגאולה.

[ערכים]

פיסת הקלף המפעימה

אבידור רענן

עיניו של מוטי דותן, ראש מועצת גליל תחתון, דמעו. הוא מספר לי בבכי ובדמעות שליש כי הוא שב זה עתה ממסע בגרמניה.

מה חיפשת שם? שאלתי את דותן ידידי משכבר."לא חיפשתי, הרב, דווקא מצאתי". מוטי סיפר לי על משלחת ראשי ערים שיצאו לגרמניה.

במהלך הביקור נועדו ראשי הערים בבונדסטאג, בית הנבחרים הפדראלי של גרמניה. שם התכבדו ראשי הערים לשאת את דברם. גם דותן נאם שם על מורשת ישראל ועל העבר המפואר של עם ישראל כאן על אדמת נכר, הרוויה מדם יהודיה, הי"ד.

ככלות דבריו והיציאה מהבונדסטאג ניגש אליו חבר פרלמנט: "ברצוני לשוחח עמך". הם פרשו לקרן זווית והוא סיפר לו סיפור בלתי ייאמן: "אבי מת לאחרונה. ביום מיתתו קרא לי אבא", סיפר הבכיר הגרמני, "ואמר לי 'יש לי סוד כמוס עבורך'. אבא מספר לי, כי בעברו היה חייל נאצי ב'ווארמאכט' הגרמני, קלגס בצבאו של היטלר ימ"ש".

"קפאתי על עמדי", סיפר חבר הפרלמנט, "יש לי אבא נאצי?". אבא ראה את ייסוריי ואז כמי שמנסה לכפר על העבר המפוקפק שלו, קרבני ואמר לי "יש לי עוד סוד עבורך. פתח נא את המגירה ליד המיטה".

 

בצעדים כושלים, סיפר הבן, פתחתי את מגירתו של אבי. אותה מגירה עליה שמר בקנאות ובאדיקות ומימיו לא חשף מה מונח בה. ואז אני מגלה את אותו דמוי ארנק מקלף.

אבי מימיו לא סיפר כלום על עברו וכאן לפתע אני מגלה תמונה שלו מן העבר, עם מדי האס אס הידועים לשמצה. לא עצרתי בכוחי ושאלתי את אבא: מה זה הארנק מעור הזה? ומה רשום עליו?

אבא הישיר עיניו ואמר לי, הייתי טייס בחיל האוויר הנאצי. הפצצנו מטרות יהודיות כמשאלת הרייך השלישי. באחת מגיחותיי עברתי מעל בית כנסת יהודי. הפצצתי את המטרה לקול צחוקם המתגלגל של חבריי לטיסה. בסיום ההפצצה, אמרתי לנפשי, בוא נראה איך זה נראה מבפנים.

ירדתי אל בית הכנסת החרב והשמם. נכנסתי אל מזרח בית הכנסת ופתחתי את הארון שהיה שם. מצאתי שם את ה'תורה' של היהודים. עומד יפה, כולו מקלף טהור. אמרתי לעצמי, זה מתאים להפליא לנרתיק עבור התעודה הצבאית שלי.

הוצאתי את התעודה הצבאית שלי והנחתיו על ה'תורה'. גזרתי בדייקנות גזיר מהתורה ומאז, זה שימש לי כמגן מקלף הדור לתעודת האס אס. ואז פנה אליי אבא: "אני יודע שזה חשוב ליהודים, חפש יהודי קדוש ותן לו את זה".

"החוורתי והסמקתי חליפות. הבטחתי לאבא והוא עצם עיניו לתמיד".

*

השואה האיומה שכילתה שישה מיליון מאחינו בית ישראל, אמרתי למוטי דותן, הייתה ונותרה צלקת מדממת בליבו של כל יהודי. צדיקים אמרו כי כמו התוכחה המופיעה בסוף התורה, כך הגיעה ליהודים בסוף גלותם הארוכה התוכחה הארוכה ביותר.

השואה הייתה ועודה ספר מוסר לימוד חי. כולנו, בני הדור שלאחר השואה, חיים עדיין את השואה. הורינו, יקירינו, מכרינו וקרובינו היו חלק מזוועת העולם, שנגזרה עלינו בגזירת עירין קדישין.

בכל הדורות ראו יהודים את פסוקי התורה, כמצביעים על האסון הגדול בתולדות תבל. בשואה האיומה נתקיימו במלואם דברי הכתוב בפרשה: "והפלא ה' את מכותך ואת מכות זרעך מכות גדולות ונאמנות וחליים רעים ונאמנים… גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם ה' עליך עד השמדך…ונשארתם במתי מעט".

געוואלד! גדולי עולם סבבו בימים טרופים אלו כשפסוקי התוכחה מלווים אותם. בלוס אנג'לס התגורר אדם מוצל מאש, שהיה רחוק מתורה ומצוות, אפילו 'שמע ישראל' לא ידע להגות נכונה. רק פסוק אחד היה מכיר כצורתו לאומרו על-פה, "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה".

כששאלו אותו מניין יודע פסוק זה השייך לתוכחה, גילה כי כ"ק האדמו"ר ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע אשר עבד עמו במחנה הכפייה, היה חוזר ומשנן שוב ושוב כל ימות המלחמה פסוק זה…

*

נטלתי בידיי את הגזיר הקרוע. חיבקתיו בחום. ברעדה פתחתי והצצתי לבדוק מהיכן בדיוק חתך אותו גוי רשע את הקלף. סמר בשרי וכל גופי נעשה חידודים. הגוויל הקרוע, המבוזה, שהיה בגלות למעלה משבעים שנה, הוא מפסוקי התוכחה בתורה:

"…במצור ובמצוק אשר יציק לך אויביך בשעריך. אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת…והפלא ה' את מכותך ואת מכות זרעך מכות גדולות ונאמנות… ונשארתם במתי מעט".

ריבונו של עולם, הרמתי עיניי למרום. יש שישים ריבוא אותיות לתורה, ומכולם בחר אותו רשע לחתוך ולשמור את פסוקי התוכחה הקשים מכול. זה גילוי אלוקי בתוך ההסתר פנים הגדול ביותר שידעו ישראל מימות השעבוד במצרים, וזה גם קרן של נחמה, בשבעה דנחמתא: המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד, ונצח ישראל לא ישקר.

 

מה היא שבת חזון ומה מיוחד בה?

משה ויטמן

בשבת לא בוכים

זה או להצטער או לא להצטער. אלו הם שתי האפשרויות היחידות שאנחנו מכירים. והאמת? זה לא רק בצער, זה כך גם בכל פעולה רגשית אחרת. או שאנחנו מתרגשים או שלא. או שהדבר נוגע בליבנו, מרגש אותנו ואז אנחנו – בהתאמה – נשמח, נצטער, נתרגש, נתלהב, נכעס, נפחד או רגשות אחרים, או שלא.

ביהדות, קיימת גם אפשרות שלישית: אתה תתרגש מבפנים, אבל תרגיע את עצמך ביכולת המופלאה הנקראת "שליטה עצמית". גם אם אתה מצטער, לעיתים עליך לכבוש את הצער עמוק בפנים ולהשכיח אותו מליבך. מתי?

בשבת.

שבת קודש, יום העונג המקודש של היהודים, עלינו להתענג, ליהנות ולשמוח ואין מקום לעצבות,  לדאגה או צער. לכן, בשבת אסור לבכות. בשבת אסור להצטער. זהו סודה של היהדות, סודו של האדם שבליבו יש מקום להכל, אבל במינון מדויק ובשליטה עצמית מדהימה.

האיסור להצטער ולהתאבל בשבת, פוגש את כולנו, גם אלו שתמיד טוב להם ושבעזרת השם תמיד ימשיך כך, פעם בשנה, בשבת שבתוך תשעת ימי האבל על חורבנו של בית המקדש- בשבת חזון.

שבת חזון הוא הכינוי לשבת הקודמת לתשעה באב, השבת שבתוך ''תשעת הימים" והיא מציבה לפתחנו את הבעיה: מצד אחד, אנחנו בימים אלו עסוקים בלהצטער ולהתאבל על הגלות ועל בית המקדש, מצד שני – שבת. בשבת אסור להצטער גם אם המדובר הוא על צער על בית המקדש. מה עושים?

זוהי שבת חזון

בשבת חזון, הכינוי לשבת הקרובה לתשעה באב, לא נוהגים מנהגי אבלות, לא נמנעים מכל אותם דברים מהם נמנעים בתשעת הימים עליהם תקרא כאן, אבל לשכוח ליום אחד מחורבן בית המקדש, זה גם לא אפשרי ולכן עלינו לזכור בצורה "שבתית" את האבילות.

איך עושים זאת? הכירו את פרק התנ"ך – ההפטרה – אותו קוראים בבית הכנסת בשבת חזון.

"חזון ישעיהו בן אמוץ" נפתח הפרק המדבר על חורבנה של ירושלים ועל יציאתה לגלות בעיניו של ישעיהו, פרק המתאר את צער החורבן, מזכיר את החוויות הקשות של אותם הימים, מכניס אותנו חזק לליבם של יהודים הרואים את הדבר הקדוש להם ביותר נשרף באש ואותו קוראים בבית הכנסת עם סיומה של קריאת התורה בשבת הסמוכה לתשעה באב. לכן, נקראת שבת זו "שבת חזון".

לא רק ההפטרה, גם בקריאה בתורה עצמה, נוהגים בחלק מהקהילות להדגיש קטעים ייחודיים מהפרשה ולקוראם במנגינה מגילת איכה, המגילה המלווה את תשעה באב. כך שתזכורות לאבלות ולצער השוררים בימים אלו על בית המקדש, יש. אבלות ממש – אין.

והנה ההלכות של שבת חזון:

בגדי השבת : על פי מנהג האשכנזים, יש הנוהגים ללבוש בשבת זו בגדי חול ויש הנוהגים לכבד את השבת גם בלבוש וללבוש בגדי שבת כרגיל.  למרות זאת, ישנם כאלו שמחסירים פריט לבוש חגיגי מבגדי השבת שלהם כדי לציין את האבלות. לפי מנהג עדות המזרח לובשים בשבת חזון בגדי שבת כרגיל.

הרחצה לקראת השבת : על פי מנהג עדות המזרח להימנע מרחיצת תענוג רק בשבוע בו חל תשעה באב, אפשר להתרחץ לקראת שבת חזון כרגיל. על פי מנהגם של עדות האשכנזים שכבר מראש חודש אב נמנעים מכל רחצה של תענוג, אסור להתרחץ כרגיל, אלא לרחוץ במים פושרים לצורך ניקוי הגוף לכבוד השבת אך לא להתענג על הרחצה.

גילוח ותספורת : האשכנזים הנוהגים שלא להתגלח כבר מצום שבעה עשר בתמוז ולמשך כל שלושת השבועות של ימי בין המצרים, לא מתגלחים גם לכבוד שבת חזון. בני עדות המזרח הנוהגים להימנע מתספורת וגילוח רק בשבוע בו חל תשעה באב, יכולים להתגלח כרגיל. (בשנה שתשעה באב חל מיד בצאת השבת, נוהגים גם בני עדות המזרח לא להתגלח).

 יש לכם שאלה? לחצו כאן והרב של האינטרנט יענה לכם