Monthly Archives: אפריל 2018

איך נראים הלימודים בתלמוד התורה?

מדוע לומדים ילדי החרדים בתלמוד התורה ולא בבית הספר הממלכתי, וגם: אילך נראים הלימודים בתלמוד התורה?

 

 • כבר אלפי שנים צועדים ילדים יהודיים מדי בוקר לתלמוד התורה, כדי להחכים ולקנות דעת. הרבה לפני שהמושג 'בית ספר' הגיע לאוזניהם של העמים האחרים, ולפני שהומצא 'חוק חינוך חובה'.

 

 • תלמודי התורה בארץ ישראל, משתייכים למספר רשתות חינוך, ואינם כפופים באופן ישיר למשרד החינוך, משום שהתכנים הנלמדים בהם שונים בחלקם מאלו הנלמדים במוסדות החינוך הממלכתיים.

 

 • בכיתות הגבוהות בתלמודי התורה, מתחילים את היום, אחרי תפילת שחרית, בלימוד גמרא שבדרך כלל נמשך עד שעות הצהרים. רק אחר הצהרים הם לומדים לימודי חול, לצד לימודי תנ"ך, 'משניות' ועוד.

 

 • לימוד החול בתלמודי התורה, מתמקדים בעיקר במקצועות הבסיסיים: חשבון, טבע, גאוגרפיה, היסטוריה, דקדוק ובחלק מתלמודי התורה לומדים גם אנגלית.

 

 • יום הלימודים בתלמודי התורה ארוך מהמקובל במוסדות החינוך הממלכתיים, ועשוי להימשך בכיתות ז' ו-ח', אפילו עד השעה 19:00 בערב, בחלק ממוסדות החינוך.

מה היא קריאת שמע? מתי קוראים אותה, ומי מחויב בכך?

מה היא קריאת שמע? מתי קוראים אותה, ומי מחויב בכך?

 • קריאת שמע היא אמירת פרשת 'שמע ישראל' הכתובה בספר דברים, בה אנו מחויבים על פי התורה.
 • על פי ההלכה אנו קוראים 'קריאת שמע' שלוש פעמים ביום:
  בשעות הבוקר – בתוך תפילת שחרית. בשעות הלילה – בתוך תפילת ערבית, ופעם שלישית לפני שהולכים לישון – 'קריאת שמע שעל המיטה', אלא שהחיוב בקריאת שמע שעל המיטה הוא מדברי חכמנו זכרונם לברכה לעומת קריאת שמע בוקר וערב בה אנו מחויבים 'מדאורייתא' – כלומר זו מצווה שנכתבה במפורש בתורה.
 • 'קריאת שמע' היא גם הצהרת אמונים של יהודי לבורא עולם. לכן נהגו יהודים לקרוא קריאת שמע בעת שמסרו נפשם על קידוש ה'. כך נהגו יהודי אירופה כשנרצחו במסעי הצלב שהובילו הנוצרים הארורים, כך נהגו יהודי המזרח כשנטבחו על ידי מוחמד ומאמיניו ימ"ש, וכך נהגו מיליוני הקדושים שנרצחו בשואה הנוראה.
 • כשאדם חולה ונוטה למות, מתכנסת משפחתו סביבו, ובעת שהוא מוסר את נפשו בחזרה לבורא עולם, קוראים הסובבים את מיטתו 'קריאת שמע', כדי ללוות את נשמתו בבואה לתת דין וחשבון לפני  בית הדין של מעלה.
 • פרשת שמע כתובה גם במזוזה הקבועה בדלתו של כל בית יהודי, וכן גם בתפילין שעל היד ובתפילין שעל הראש. קריאתה ידועה גם כסגולה להינצל מהפחד למי שסובל מפחדים, וגם כסגולה להינצל מהיצר הרע שמנסה לפתות את האדם לדבר עבירה.

מה זה משנה, מי חיבר אותה, כמה סדרים היא כוללת ומה הן מסכתות

 • המשנה היא ספר היסוד של התורה שבעל פה. היא מהווה אסופה של אלפי 'משניות' – הלכות, שנאמרו על ידי ה'תנאים', שחיו בתקופת בית המקדש השני בעיקר.
 • המשניות מחולקות לששה 'סדרים', שכל אחד מהם מקיף נושא שלם בהלכה היהודית.
  ששת הסדרים הם:
  'זרעים', העוסק במצוות התלויות בארץ, הלכות ברכות, תפילה ועוד.
  'מועד', העוסק בהלכות שבת וחגי ישראל.
  'נשים', העוסק בהלכות הנוגעות לסוגיות שונות של מבנה המשפחה, מהלכות חתונה ולהבדיל גירושין, ועד הלכות הנוגעות למצוות ייבום, כתיבת הכתובה, תשלומי מזונות שמחויב הרב לשלם לילדיו ועוד.
  'נזיקין', העוסק בהלכות ממוניות, מחלוקות כספיות, כיצד יש להכריע את הדין בין מי שהזיק למי שרכושו ניזק ועוד.
  'קדשים', העוסק בהלכות של הקרבנות המובאים בבית המקדש.
  'טהרות', העוסק בהלכות של טומאה וטהרה.
 • כל אחד מששת הסדרים הללו מחולק ל'מסכתות' רבות, כשכל מסכת עוסקת בתת נושא מתוך הנושא הכללי עליו נסוב ה'סדר'. כך למשל בסדר 'מועד' שעוסק כאמור בהלכות שבת ומועדי ישראל תמצאו את מסכת 'שבת' העוסקת בהלכות שבת, מסכת 'סוכה', העוסקת בהלכות סוכה, מסכת 'ביצה' העוסקת בהלכות החגים, מה מותר לבשל וכיצד, מסכת 'יומא' העוסקת בהלכות יום הכיפורים ועוד.
 • המשניות נאמרו במשך מאות שנים על ידי התנאים, ונלמדו בעל פה מאב לנו ומרב לתלמידו, עד שראה רבי יהודה הנשיא המכונה 'רבי', שהעם מתחיל לשכוח את המשניות, וסידר אותן בכתב בששת הסדרים הללו.
 • את המשניות אנחנו לומדים כחיבור בפני עצמו, וגם כחיבור בסיס לתלמוד הבבלי ולתלמוד הירושלמי, שמבארים אותן ומרחיבים את הנושאים המוזכרים בהן בקצרה.

מה הוא כיסוי ראש? מי צריך לכסות את ראשו ומדוע?

 

 • כיסוי הראש מהווה סממן דתי בולט ביהדות, כשהגברים חובשים כיפה והנשים מכסות את שער ראשן במטפחת או בכובע.
 • על אף שגברים וגם נשים צריכים לכסות את ראשם, הסיבות לכיסוי הראש שונות, וגם ההלכות משתנות בין גברים ונשים, כשגברים חובשים כיפה גם בילדותם, החל מגיל 3, ואילו נשים מכסות את ראשן רק מעת חתונתן, בלי קשר לגיל בו הן מתחתנות.
 • חבישת הכיפה על ידי הגברים מטרתה להזכיר לנו שתמיד יש מישהו מעלינו שמתבונן בנו ועוקב אחר ההתנהגות שלנו. כך אנו מחזקים את ה'יראת שמים' שקרבנו, וגם מצהירים בד בבד על כך שאנו מאמינים בבורא העולם, ומרגישים מחויבים לקיים את מצוותיו.
 • כיסוי הראש אצל נשים הנו חלק מהצורך בצניעות. אומנם הצניעות נוהגת בנשים כבר מגיל ילדות, והן צריכות ללבוש בגדים צנועים, אך כיסוי הראש הנו רק לנשים נשואות שצריכות להתנהג בצניעות יתירה, ובמקביל מהוה גם מעין הצהרה על כך שהן נשואות, בדומה לטבעת הנישואין שנוהגות נשים רבות לענוד כדי להצהיר על כך שהן נשואות, ולא פנויות לייצר קשרים עם אנשים אחרים.
 • הכיפה, וכך גם המטפחת, יכולה להיות מכל סוג של בד, אריג או חומר אחר. אין הבדל הלכתי בין כיפה שחורה לכחולה, כיפת בד או כיפה סרוגה, כמו גם כיפת קרטון או כובע שמש המכסה את הראש. כל הכיסויים כשרים, ובלבד שנחבוש אותם מתוך מחויבות לקיום מצוות הבורא, ורצון לקיים את רצונו בכל עת.

מה זה גמרא, מה היא מוסיפה על המשנה, ומה היא עוזרת לנו בחיי היום יום?

 • ה'גמרא' הנו שם כולל לתלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי שמהווים חלק מהתורה שבעל פה, אך בדרך כלל כשמזכירים את הגמרא, מתכוונים לתלמוד הבבלי, ואם רוצים לדבר על התלמוד הירושלמי מזכירים במפורש שמדובר בו ולא בזה הבללי.
 • ה'תלמוד', הנו למעשה ספר המרחיב ומבאר את המשנה. הוא חוקר את המשנה, מדקדק בלשונה, בוחן את ההלכות הנובעות ממנה, ופוסק כמו מי מהתנאים שדעותיהם מוזכרות במשנה עלינו לנהוג הלכה למעשה.
 • ה'תלמוד הבבלי', נכתב בבל, שם גרו רוב חכמי ישראל בתקופת התלמוד. לעומתו נכתב ה'תלמוד הירושלמי', בארץ ישראל, ועל אף שהוא מכונה ירושלמי, רוב חכמיו התגוררו בטבריה ובאזור הסמוך לה.
 • לא על כל מסכתות המשנה יש בידינו גם תלמוד. כך למשל מבין עשרות המסכתות שבסדרים 'זרעים' וטהרות' שבששת סדרי המשנה, יש בידינו כיום תלמוד בבלי רק על מסכת אחת מסדר זרעים (מסכת ברכות), ועל מסכת אחת בלבד מסדר טהרות (מסכת נידה). התלמוד הירושלמי גם הוא אינו חיבור שלם, וכיום אין בידינו בכלל תלמוד ירושלמי על המסכתות שבסדר 'קדשים'.
 • חכמנו זכרונם לברכה גינו את מי שפוסק הלכה על פי המשנה, מבלי ללמוד את הגמרא המדברת עליה, כי ללא הגמרא אי אפשר להבין באופן מלא את המשנה, והפסיקה על פי השמנה עלולה להיות מנוגדת לדעתו האמיתית של התנא שכתב את המשנה, אלא שמפאת העובדה שלימוד המשניות היה בעל פה, היו התנאים מקצרים מאוד בדבריהם כדי שיוכלו התלמידים לזכור אותם לאורך שנים, ועל כן חובה ללמוד את הגמרא לפני שפוסקים את ההלכה למעשה.

5 דברים שידעת או לא ידעת על ישיבה

 

 

 • 'ישיבה' היא מוסד חינוכי תורני, בו לומדים תלמידים מגילאי 13 ועד החתונה. הלימודים בישיבה הם תורניים בעיקרם, על אף שקיימות מסגרות ישביתיות שונות בהן ניתן ללמוד גם לימודי חול, להשלים בגרויות ועוד.
 • ברוב הישיבות הלימוד מקיף את כל שעות היום, החל מהשעה 7:00 בבוקר בערך, עם לימוד לפני תפילת שחרית, ועד השעה 10:00 בלילה, עם לימוד אחרי תפילת ערבית.
 • בחלק מהישיבות פעילה גם פנימיה, בה ישנים התלמידים בשעות הלילה. בישיבות מסוימות קיימת אפשרות לישון רק בהפסקת הצהרים הנמשכת כשלוש שעות, וישנן ישיבות רבות, בעיקר לתלמידים צעירים עד גיל 16 לערך, שבהן אין בכלל פנימיה, והתלמידים שבים מדי ערב לביתם.
 • הלימוד בישיבה מתחלק ל'סדרים'. סדר א' מתחיל בערך בשעה 9:30 ונמשך עד 13:00 ברוב הישיבות. סדר ב' מתחיל בשעה 16:00 ונמשך כשלוש שעות עד השעה 19:00, וסדר ג' נמשך כשעתיים מהשעה 20:00 ועד השעה 22:00. ההפסקות שין לבין מכונות בעגה הישיבתית 'בין הסדרים'. התלמידים השקדנים שרוצים להצליח בלימודם, קובעים סדרי לימוד עצמאיים לבד או עם חבר, גם בשעות בין הסדרים, וברוב הישיבות בית המדרש אינו מתרוקן לחלוטין בכל שעות היום, ועד השעות הקטנות של הלילה.
 • הלימוד בישיבות הוא בעיקר ב'גמרא' – התלמוד הבבלי. בבוקר לומדים סוגיות עיוניות ומפלפלים בהן תוך הבאת פירושים רבים ומגוונים, העמקה לסיבת המחלוקות בין המפרשים השונים, קושיות ותירוצים. אחר הצהרים לומדים לימוד קל יותר, המכונה 'בקיאות', אשר מטרתו לצבור ידע נרחב בתלמוד הבבלי, מבלי להעמיק בכל נושא יתר על המידה, ובסדר ג' שמתקיים בשעות הערב משננים את הנלמד בסדר א', או לחלופין לומדים לימודים חלופיים ב'מכסתות' אחרות מהתלמוד הבבלי.

5 דברים שידעת או לא ידעת על אדמורים

5 דברים שידעת או לא ידעת על אדמורים

 • התואר 'אדמו"ר' הנו למעשה ראשי התיבות של התואר "אדונינו מורנו ורבינו".
 • בתואר זה משתמשים בעיקר קהילות חסידיות, כלפי הרב שמנהיג את קהילתם. הוא נפוץ גם בקרב בני משפחת 'אבו חצירא', נכדי הבבא סאלי הקדוש זכר צדיק לברכה.
 • בדרך כלל האדמו"ר הוא תלמיד חכם, אך אינו רב המוסמך לפסוק הלכות, וגם לא נהוג לשאול אדמו"רים שאלות בהלכה, אלא בעיקר לבקש את ברכתם או להתייעץ עמם בנושאים רוחניים ובנושאים גשמיים.
 • למעשה אין הבדל בין אדמו"ר לבין כל יהודי אחר. התואר אינו ערובה בהכרח לצדקות, וגם לא לחכמה יתירה. קיימים אדמו"רים שהם צדיקים מופלגים שנוהגים כל ימי חייהם בקדושה יתירה, וקיימים למרבה הצער גם אנשים שאינם עונים להגדרות הללו ובכל זאת מכנים את עצמם בתור אדמו"ר. לכן כדאי תמיד לבדוק ולוודא שאם בחרתם להתייעץ עם אדמו"ר, שאתם אכן פונים לאדם הנכון.
 • זכרו: אפשר להיות צדיק גם בלי להיות אדמו"ר, כל אחד יכול, גם אתה. גם את. כל מה שצריך זה פשוט לעבוד את ה' יתברך ולקיים את מצוותיו לאורך שנים, מתוך שמחה, אהבה ויראת שמים מופלגת.

 

5 דברים שידעת או לא ידעת על רבנים

 

 • התואר 'רב' שמור במקור למי שהשקיע שנים ארוכות מחייו בלימוד מעמיק של ההלכה, עד שהוסמך לרבנות ומעתה הוא יכול לפסוק שאלות בנושאים הלכתיים.
 • עם זאת, כיום נהוג לכנות אנשים בעלי רקע תורני "רב", גם אם הם אינם מוסמכים לפסוק הלכות. כך למשל ראש ישיבה, או אפילו 'אברך כולל' מהשורה מכונים לפעמים בתואר "רב", אבל בדרך כלל הם לא באמת רבנים, אלא יהודים תלמידי חכמים שיש להם ידע תורני נרחב, אשר אינו כולל הסמכה לרבנות. בקהילות מסוימות נהוג לכנות בתואר "רב" גם מורים בתלמוד תורה, שמלמדים את הילדים תורה.
 • חשוב לדעת: לא כל אדם חרדי הוא רב, גם אם יש לו זקן ארוך והוא לובש בגדים שנראים לכם כבגדים של רב. אם אתם רוצים לשאול אותו שאלה הלכתית, כדאי שתבררו קודם לכן אם הוא אכן רב, ואם לא, תוכלו לבקש ממנו שיפנה אתכם למישהו שכן מוסמך לענות שאלות
  בנושאים הלכתיים.
 • עם זאת, יש שאלות פשוטות, שכל אדם שומר מצוות יודע לענות עליהן, ואין צורך לשאול רב לשם כך, כמו למשל הלכות שבת בסיסיות, דיני אבלות בסיסיים, כיצד יש להתפלל ועוד. כל יהודי שומר מצוות ישמח לעזור לכם בשאלות מסוג זה.
 • ממי אפשר לבקש שיברך אתכם, ועל מי אפשר לסמוך? זאת שאלה שקשה לענות עליה בקצרה, וחשוב שנזכור שחכמנו זיכרונם לברכה לימדו אותנו "לא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך", כלומר אפילו אנשים פשוטים יכולים לברך זה את זה, ולברכתם יש משמעות.
  לגבי השאלה על מי אפשר לסמוך: צריך להפעיל את הראש. אם אתם רואים שמישהו מנסה לנצל אתכם, דורש ממכם סכומי כסף תמורת עצה או ברכה, או מנסה לנצל אתכם בכל דרך אחרת, כדאי שתתרחקו ממנו.
  למרבה הצער פועלים לא מעט רמאים ושרלטנים, המציגים עצמם כצדיקים וכמקובלים גדולים, ובאמת אינם אלא מאחזי עיניים שמנצלים את חוסר הידע של אנשים תמימים. אל תהססו להתרחק מהם, ואם יש לכם ספק, זכרו שברכה ועצה תוכלו לקבל גם מרבנים אחרים, שלא יגבו ממכם כסף או ינצלו אתכם בדרכים אחרות.

 

בעלי לא מוכן בשום אופן לעשות לבננו ברית מילה, מה אעשה?

שלום לרב.

אנחנו זוג חילוני, אך בעלי דתי לשעבר. אני בהיריון ויש לי בן, ולי מובן מאליו כשיוולד נעשה לו ברית מילה.

הבעיה שבעלי לא מוכן בשום פנים ואופן לעשות לו ברית, הוא ממש מתנגד לזה בכל תוקף והדבר גורם למתיחות גדולה בנינו. עד כדי כך שאני מרגישה שזה יכול להפריד בנינו.

מה הרב ממליץ לעשות בעניין?

תודה

יעל

 

שלום וברכה

קודם כל הרבה מזל טוב וקבלי את ברכותי שתהיה לך לידה קלה ותראי הרבה נחת מבן זה, ומשאר הילדים בהמשך.

נחישותך לקיום מצות המילה למרות האתגר המורכב מעוררת השתאות, הדבר מוכיח עד כמה למרות שאת מצהירה על עצמך כחילונית את קשורה בלבך בקשר חם ואוהב לתורת ישראל.

מדובר באחד המצות המיוחדות ביותר של עם ישראל, מצוה שעימה כרת האלוקים ברית עם אברהם אבינו לפני 4230 שנה בדיוק, ומדובר בחוליה המקשרת אותנו לאבות אבותינו במשך 4230 שנה, לעם הנפלא ביותר שקיים, לאומה שהעניקה לעולם יותר מאומה אחרת.

אברהם אבינו שניפץ את עבודת האלילים, והנחיל לעולם את התפיסה המופשטת, ואת העובדה שישנם דברים מעבר לתפיסה החושית הפשוטה. הוא העביר לנו את המתנה הנפלאה ששמה ברית מילה.

העובדה שגם אנשים הרחוקים מאד מקיום כל סממן יהודי מקפידים על מצות מילה לעיתים קרובות במסירות נפש, מוכיחה עד כמה גם אנשים המצהירים של חילונים לחלוטין עדיין חלק מעם ישראל ותורת ישראל. ועד כמה ברית המילה הוא הסמל של עם ישראל.

להסביר את הנושא אפשר להמשיל את הדבר לאדם שהיה לו עסק מצליח, הוא אהב את עסק ונקשר עימו. לימים נוצר לו קושי להמשיך לנהל את העסק, והוא סגר זמנית את העסק, שנים עמד העסק שומם ומעלה חלודה, עד שביום בהיר הוא הוריד את השלט. בהורדת השלט הוא הצהיר כי הוא התייאש לגמרי מכל קשר עם העסק האהוב עליו בעבר, וכי אין בדעתו לחזור שוב לעסק המכניס והאהוב מהעבר.

ברית מילה הוא השלט של עם ישראל!!!

לך אישית אני אוסיף, כי הרמב"ם שהיה גדול הרופאים של ימי הביניים כותב, כי אדם שנימול שולט על יצריו פי כמה מאדם שאינו נימול. ולא צריך לפרט איזה טובה זה לילד לתת לו כח ועוצמה לשלוט על יצרים אלו. אם כי לבעלך לא כדאי להעלות טענה זו מכמה סיבות.

במקרה שלך, קרוב לוודא שבעלך עבר טראומה קשה בהיותו דתי והוא משליך זאת על כלל הציבור הדתי ועל תורת ישראל, ולכן חשוב לו מאד לנתק את עצמו, ולכן חשוב לדבר איתו בשפה רפואית, למרות שאנחנו מקיימים את המצות משום שאנחנו סומכים שיוצר האדם יודע ברית מילה מהוה סמל של מצוה שהמחקרים בימינו מוכיחים עד כמה היא נכונה. העמדה של העולם הרפואי שמומלץ שלא לבצע ברית מילה בשבעת ימיו הראשונים של חייו, אך מהיום השמיני מומלץ לבצע אותו כמה שיותר מוקדם.

מרבית הרופאים בפרט האמריקאים ממליצים לבצע ברית מילה. הדבר מונע את סרטן הערלה, ומסייע מאד להיגיינה של המקום, ומונע דלקות רבות. ברית מילה פופולארית מאד מסיבה זו בארה"ב, [באירופה המילה נתפסת כמשהו יהודי, ואירופה עדיין רוויה ברגשות אנטישמיים עזים, לפחות ברמה שלא לעשות לילדים משהו יהודי].

חשוב גם להעלות את הטענה שבמציאות הישראלית סביר להניח שכל חבריו היהודים יהיו נימולים, והדבר בהחלט לא נעים בלשון המעטה להיות שונה, בפרט בחברת הנוער הישראלי היום.

תשתדלי כמה שפחות להעלות לו את הנושא היהודי, כי אי אפשר לדבר עם אדם שעבר טראומה.

המשימה שלך מאתגרת אך אני בטוח בהצלחתך

זכות המצוה דוקא כשהיא באה בקשיים תביא לביתכם שפע ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א

נ.ב. אם תצליחי בתהליך איטי מאד להחדיר לבעלך את המציאות שלמרות שנראה שהוא סבל איזה סבל נוראי, לא כל הדתיים כאלה, ולא כל הדת היהודית כזו, ויש גם יהדות מאירה פנים וכייפית, אני לא מתכוון שהוא יתקרב לדת או יקיים מצוות, אלא רק שישתחרר מתחושת האנטי, זה יהיה מתנה נפלאה לבעלך, כיון שכל אדם שמצליח לשלוט על הטרואמה שלו מרגיש מצויין עם עצמו. זה תהליך שאמור לקחת שנים, וכוונתי שבחכמתך תצילחי למצוא משהו זעיר פה ושם מפעם לפעם.

האם יש הבדל הלכתי מהותי בין הצעת נישואין, אירוסין וקידושין? ולמה זה משנה? – שיעור 16

הצטרפו אלינו לשיעורים בתלמוד הבבלי ותזכו לטעום ממתיקותה

של התורה שיעורים בהסבר נפלא עם הרב יעקב ישראל. לשיעורים

ורבנים נוספים הכנסו לאתר הרב של האינטרנט בכתובתwww.ravinternet.org

שיעור מס' 16 במסכת קידושין דף ד.

מאיזה גיל ילדים מקבלים על עצמם אחריות? – שיעור 15

הצטרפו אלינו לשיעורים בתלמוד הבבלי ותזכו לטעום ממתיקותה

של התורה שיעורים בהסבר נפלא עם הרב יעקב ישראל. לשיעורים

ורבנים נוספים הכנסו לאתר הרב של האינטרנט בכתובתwww.ravinternet.org

שיעור מס' 15 במסכת קידושין דף ג:

מה קורה כשהחתן נותן כסף לאב הכלה בשביל שיקדש אותה עבורו? – שיעור 14

הצטרפו אלינו לשיעורים בתלמוד הבבלי ותזכו לטעום ממתיקותה

של התורה שיעורים בהסבר נפלא עם הרב יעקב ישראל. לשיעורים

ורבנים נוספים הכנסו לאתר הרב של האינטרנט בכתובתwww.ravinternet.org

שיעור מס' 14 במסכת קידושין דף ג:

הילד שלך מרויח כסף? יש לך זכות להחליט מה לעשות איתו – שיעור 13

בשיעור זה נלמד: 

"היכן נרמז בתורה שאפשר לקדש אישה בקניין כסף"

"הזכויות והסמכות שהתורה מאצילה להורים כלפי הילדים

שלהם לא נועדו חלילה לרודנות או שתלטנות, אלא הן יוצרות

את המסגרת המגינה והתומכת המושלמת לילדים, וליחסים בין

ההורים לילדים"

 

הצטרפו אלינו לשיעורים בתלמוד הבבלי ותזכו לטעום ממתיקותה

של התורה שיעורים בהסבר נפלא עם הרב יעקב ישראל. 

לשיעורים ורבנים נוספים הכנסו כאן באתר הרב של האינטרנט

בכתובתwww.ravinternet.org

שיעור מס' 13 במסכת קידושין דף ג:

איזה סוג מסיים את הקשר ב"חליצת נעליים"? – שיעור 12

בשיעור זה נלמד: 

"מתאים כמו כפפה ליד, או כמו נעל לרגל?…"

"למה זוג רגיל לא יכולים להיפרד ב'חליצה' רק ב'גט'?

 

הצטרפו אלינו לשיעורים בתלמוד הבבלי ותזכו לטעום ממתיקותה

של התורה שיעורים בהסבר נפלא עם הרב יעקב ישראל. לשיעורים

ורבנים נוספים הכנסו לאתר הרב של האינטרנט בכתובתwww.ravinternet.org

שיעור מס' 12 במסכת קידושין דף ג:

החתן שהחליט לקדש את כלתו בתפוח זהוב במקום טבעת יהלום – שיעור 11

בשיעור זה נלמד: 

"לקדש אישה במטבע של 10 אגורות, זה תופס?"

"אם אתה לא מרגיש בנישואין שקיבלת משהו בעל ערך עצום –

בת זוג, אינך בשל לנישואין"

 

הצטרפו אלינו לשיעורים בתלמוד הבבלי ותזכו לטעום ממתיקותה

של התורה שיעורים בהסבר נפלא עם הרב יעקב ישראל. לשיעורים

ורבנים נוספים הכנסו לאתר הרב של האינטרנט בכתובתwww.ravinternet.org

שיעור מס' 11 במסכת קידושין דף ג. – ג:

החופה היא הרבה מעבר ל4 עמודים עם פרוכת קטיפה – שיעור 10

בשיעור זה נלמד: 

"חופה – זה ביטוי מאד חזק לזוגיות, – איש ואישה נכנסו לדור

יחד באותו בית, – אבל זה לא מספיק, מה עוד נדרש?"

"יש קידושין ויש נישואין, ה'חיים האמיתיים' מתחילים בפועל

רק לאחר הנישואין"

 

הצטרפו אלינו לשיעורים בתלמוד הבבלי ותזכו לטעום ממתיקותה

של התורה שיעורים בהסבר נפלא עם הרב יעקב ישראל. לשיעורים

ורבנים נוספים הכנסו לאתר הרב של האינטרנט בכתובתwww.ravinternet.org

שיעור מס' 10 במסכת קידושין דף ג.

כל הדרכים להכנס לחופה וקידושין על פי התורה – שיעור 9 – שיעור מסכם

בשיעור זה נלמד: 

"נתינת הטבעת לכלה בחופה, זה לא עוד מנהג או טקס

אלא 'קנין' שמקשר ומחבר את בני הזוג"

לאחר חזרה וסיכום של סוגיא מרגישים מתיקות מיוחדת

שמבינים שהיה שווה כל ההשקעה"

 

הצטרפו אלינו לשיעורים בתלמוד הבבלי ותזכו לטעום ממתיקותה

של התורה שיעורים בהסבר נפלא עם הרב יעקב ישראל. לשיעורים

ורבנים נוספים הכנסו לאתר הרב של האינטרנט בכתובתwww.ravinternet.org

שיעור מס' 9 במסכת קידושין דף ג.

מתחתן? מזל טוב, ברוכים הבאים לאתר הבניה הגדול בעולם – שיעור 8

בשיעור זה נלמד: 

"נישואין – כשהם בטהרה, אין דבר עדין טהור ויפה מזה,

אבל חלילה כשזה לא כראוי אין יותר גס מזה"

"כוי – מה זה?, בהמה או חיה?, ואיך מאייתים את זה בכלל?"

 

הצטרפו אלינו לשיעורים בתלמוד הבבלי ותזכו לטעום ממתיקותה

של התורה שיעורים בהסבר נפלא עם הרב יעקב ישראל. לשיעורים

ורבנים נוספים הכנסו לאתר הרב של האינטרנט בכתובתwww.ravinternet.org

שיעור מס' 8 במסכת קידושין דף ג.