האם הנחת תפילין וקריאת שמע עם עלות השחר אינה עבירה?תפילה בחצר שאין שם ספר תורההאם מותר לענות אמן לברכות דרך הרמקול?הנחת תפילין וקריאת שמע עם עלות השחרנפילת אפים במקום שאין ס"תכשמתפללים בחצרות בגלל הקורונה ואין ספר תורה, האם עושים נפילת אפיים?עניית אמן בברכות דרך רמקולהאם מותר לומר קדיש על מי שאין מי שיאמר עליו?אני משתדלת להתפלל כל יום אך אין לי שום הרגש בתפילה, מה לעשות?בקריאת התורה עדיף לשמוע מפי הבעל קורא או לקרוא יחד איתו בלחש?האם התפילה לאחר הנץ היא רק בדיעבד, או שרק לא מצוה מן המובחר?אדם שיש לו מום בדיבור ועניית אמן או קדושה יגרום לו אי נעימות, האם חייב לענות?איזה תפילות נחשבות תפילות נדבה?אם הרופאים אומרים על צליעה שיתכן שהיא לתמיד, יש מה לעשות?האם אישה רשאית להתפלל תפילת נדבה?האם צריך לקרוא פרק מ"א 3 פעמים רצוף?המנהג לגבות תשלום על מקומות בימים נוראים, מתי התחיל והאם הוא ראוי?מי כתב את ברכת כהנים? ומה הפרוש שלה?עליה לקבר ביום השנהתפילת מנחה מאוחרתנגיעה בנעליים בשעת התפילההחזן מצמיד את "ה' אלוקיכם אמת" ל"ויציב". האם נכון לעשות כך?
2/4
דילוג לתוכן