למה הוסיפו לסוף ברכות על המחיה גם "ועל הכלכלה".

שאלה

למה פתאום בדפוסים של 30-40 שנים אחרונות הוסיפו לסוף ברכות על המחיה
גם "ועל הכלכלה".
עד אז לא מצאנו את התוספת ברוב רובו של הסידורים!
המשנה ברורה בשער הציון כותב שזו דעת המגן אברהם ועוד פוסקים בודדים כאשר יש גם דעה שזו טעות דפוס במגן אברהם.
ופתאום רוב הסידורים התחילו להוסיף "ועל הכלכלה" לסוף הברכה!

תשובה

שלום וברכה

אתה צודק, זו דוגמא אחת מיני רבות שלא תמיד המדפיסים תואמים לפסק ההלכה המקובל על מרבית הציבור.

מצד שני צריך לזכור שיש שסוברים שלא מפסידים כלום מלומר 'ועל הכלכלה', ולכן יש נידון האם כדאי להוסיפו ולהרוויח את שתי השיטות, או

שכל המוסיף גורע. ואכן בחלק ניכר ההדפוסים הוא בסוגריים, שבא להורות שיש בזה 2 גרסאות, וכל אחד יעשה כמנהגו.

המדפיסים בעבר ברובם לא באו מבתים שבהם נצמדו למשנה ברורה, וכל מדפיס הכיר מהבית מנהגים שונים.

אם כי בשנים האחרונות יש הרבה יותר ביקורת על המדפיסים, ויש יותר מגמה בחלק ניכר הסידורם החדשים להתייעץ עם רב מוסמך, או לפחות להצמד למקובל, לדוגמא בנוסח אשכנז לפחות להצמד לפסקי המשנה ברורה.

בקיצור – הערתך נכונה, ובאופן כללי מי שזכה ללמוד בספרי ההלכה מקובלים, צריך לקחת בערבון מוגבל את נוסח המדפיסים וההלכות הכתובות בסידור, ובמקרה ובהלכה נקבע אחרת, נוהגים כמבואר בספרי ההלכה המקובלים.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א