זמן הדלקת נרות אחיד

שאלה

זמני הדלקת נרות
מדוע לא עושים זמני הדלקת נרות בזמן אחיד בכל הארץ. כידוע לכם זמן נקבע
לפי בין 20 דקות עד 40 דקות ולכן אפשר לקבוע זמן אחיד , זה יאחד את העם דתים וחילונים.

תשובה

שלום וברכה

יש חשיבות גדולה מאד לשמור על מנהגים, כיון שהם מחברים אותנו אל אבותינו ושורשינו. והשורש האחד מחבר את כל עם ישראל כי כולנו בני איש אנחנו.

האיחוד הנכון והראוי הוא כשכל עדה מכבדת את מנהגי העדה האחרת, אף שכל אחד עושה כפי מנהג אבותיו.

יש ענין לקבל שבת מוקדם, ובכל עיר קבעו מייסדי העיר את המנהג האם לקבל על עצמם להכניס את השבת מוקדם יותר, או שמא אנשים לא יעמדו בתקנה ונמצא שכרו יוצא בהפסדו.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ