הבן שלי שנא ללמוד גמרא

שאלה

בבית הספר של הבן שלי לומדים גמרא במהדורת גמרא סדורה (הרב ווינט), הבן שלי ששנא ללמוד גמרא עכשיו הוא ממש אוהב, אבל זו לא מהדורת הגמרא שאני למדתי בישיבה – מה דעת הרב?

תשובה

שלום וברכה

אני ממש לא מכיר את המהדורה הספציפית של גמרא סדורה, ולכן אני מתייחס רק באופן כללי למהדורות העזר החדשות. [אמנם אני מתייחס לגמרות מבוארות והשם גמרא סדורה נשמע פיסקאות ושינוי גרסאות וכדומה, אך העקרון דומה].

יש מעלה עצומה במהדורות החדשות של הגמרא ומאידך יש בהם חסרונות לא קלים, ואפרט:

המעלה הוא שאנשים שלא יכלו לגשת לגמרא, לא הצליחו להבין את הגמרא, אנשים שלא יכלו להתחבר לגמרא, לפתע מצליחים ללמוד גמרא ולהתחבר אליה.

החסרונות מתחלקים לשנים, בחלק מהמדורות עורכי המהדורה נטלו חירות יתירה והכניסו ביאורים ומושגים הרחוקים מאד מעולמה של תורה, ואף גובלים בכפירה, הדברים חמורים כלעצמם, אך כשהם פירוש המודפס על דף הגמרא הדברים חמורים שבעתיים, והלומד מקבל את הדברים כתורה מסיני. במהדורות אלו לא מומלץ להשתמש גם כאשר השאלה היא אם להשתמש במהדורה זו או לא למוד בכלל.

מצד שני במהדורות עזר רבות נעשו על טהרת הקודש ואין בהם כלל בעיה זו, כגון שוטנשטיין – חברותא – מתיבתא ש"ס לובלין-המאור. מהדורות אלו גם שמו לעצמם מטרה להדגיש שהם רק סיוע ללימוד הגמרא, ולא תחליף, ולכן הדפיסו את עמוד הגמרא בצד. השם חברותא באה לבטא

אך המהדורות אלו ישנו בעיה אחרת, לימוד התורה נעשה בצורה של עמל ויגיעה, לא מספיק לדעת את הגמרא, צריך להבין אותה, להבין אותה ולהתחבר אליה, ניתן רק בעזרת עמל ויגיעה. של משהו שאי אפשר להסביר אותה במילים, אך את להבנה העמוקה והפנימית של הסוגיא ניתן להגיע רק אם עמלו עליה. הרב שך הורה לחברותא תסביר את הגמרא ותסייע ללמוד, אך שיהיה ברמה שבחורה שלא למדה גמרא מעולם לא תוכל לשבת רגל על רגל ולהבין הכל.

כמובן שכדאי מאד שילד יוכל להגיע למצב שהוא מסוגל ללמוד גמרא עצמאית, והאתגר מפתח מאד את החשיבה.

מאידך צריך לזכור שיש ילדים מסוימים שיתקשו מאד מאד בהבנת גמרא, דבר שתלוי במבנה המח שקשה לי להרחיב עליו ברגל אחת.

בכל מקרה כאשר ילד שונא גמרא לא משנה אם הוא מתעצל לאמץ את מוחו, אם הוא לא התחבר לחשיבותו, והיתה אוירה בכיתה של מה צריך את זה, או שמבנה המח היחודי שלו מתקשה לקלוט טקסט מורכב של גמרא בלי סדר מסוים, או הסבר, כדאי שהוא יאהב את הגמרא, ולאחר שהוא אוהב את הגמרא אפשר לאט לאט לנסות להרגיל אותו להבין גמרא בלי הפירוש.

תנסה לאתגר את הבן שלך, עכשיו שאתה כבר ממש אוהב גמרא, תנסה להגיע למצב שאתה מבין קטע לבד, ואח"כ תשוה למהדורה החדשה ותבדוק אם הבנת נכון.

צריך שזה יהיה קטן ממש קטן וקל, שהוא יחוש סיפוק, ולאט לאט להעלות לו את הרמה.

אתה יכול לתת לו טקסט של גמרא מוקלד בלי פיסוק ולאתגר אותו שינסה לפסק את הגמרא לבד.

אגב לדוגמא בקוריאה הדרומית הגיעו למסקנה שלימוד הגמרא הוא מה שגרם לעם ישראל להיות כה חכם, ולכן אחוז כה גבוה של אנשי מדע ממציאים חתני פרס נובל ועוד הם יהודים. ולכן הודפסו שם 50 מליון גמרות בקוראנית. אין ספק שאדם שהתנסה בלימוד גמרא יגיע לתוצאות פסיכו טכניות גבוהות מאד, אך אני מסופק כמה מי שלמד בגמרא מבוארת בקוראנית יגיע לתוצאה זו, מהסיבה הנ"ל.

למען הגילוי הנאות אציין שבמשך 7 שנים הייתי עורך במתיבתא, ותקופות קצרות יותר בחברותא ובש"ס לובלין-המאור. לפני שעבדתי בהם התייעצתי עם רבותי, וקיבלתי תשובה שהדור היום צריך זאת, למרות שכמובן אישית מעולם לא השתמשתי בפירושי העזר. [אם כי אני משתמש מדי פעם במדורים עיונים שונים כילקוט ביאורים ועוד].

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסברג שליט"א