אחרית הימים

שאלה

השלום והברכה,
מובא באוצר המדרשים אייזנשטיין (עמ' 390) שמקורו בספר "אבקת רוכל" (דף ב' ע"ב) – ואני מצטט: "…וננעלים דלתי שחקים ונסגרים שערי פרנסה וכלכלה…" וציטוט נוסף: "…ובזמן שמשיח יתגלה בגבורתו דור הולך ונופל בחייו מפני גזירות קשות ומשונות ומבוהלות…" – ואני הקטן שואל: בהקשר לציטוט הראשון,האם גם שערי דמעה יינעלו?!  והאם ימותו אז אנשים ח"ו ברעב??  ובהקשר לציטוט השני,האם אנשים יגיעו ממש רחמנא ליצלן,עד מחנק נפשם?!  והיאך נוכל לשרוד באותם הימים??  תודה מראש…

תשובה

שלום וברכה

הרמב"ם כותב שאף אחד לא יודע בדיוק מה יהיה באחרית הימים, חז"ל כתבו באופן כללי שיהיו הרבה גזירות, בספרים שונים הובאו קטעים של גזירות שאמורות להיות, אך ע"י תשובה מעשים טובים ותפילות ניתן לבטל את הגזירות, לצערנו חלק גדול מהגזירות כבר התקיימו בנו, הבולט מכולם עזיבת חלק גדול מעם ישראל את התורה והמצות, לצד השואה וענינים נוספים.

הנביא הבטיח שישארו 10% מעם ישראל נאמנים להשם בכל מצב ואלו ינצלו.

ויש קבלה מרבותינו שכל מי שעוזב את תרבות אומות העולם ודבק בתרבות של עם ישראל ינצל.

 

אנחנו נמצאים בתקופה שבורא עולם מדבר אלינו, בהתחלה התחיל מגיפה ששום יהודי לא נפגע ממנו, רק לאחר כמה חודשים התחילו הפטירות הראשונות של יהודים, לצערנו לא חזרנו בתשובה מספיק ובהמשך לצערנו המגיפה פגע קשות בריכוזי יהודים בגולה רח"ל, גם בארץ עברנו את הגל הראשון יחסית בקלות, אך בורא עולם רוצה שנחזור בתשובה, וכולנו תפילה שנצליח להתעורר ולא נצטרך תזכורת קשה יותר, ובכך יחשב שעברנו את הגזירה של מגיפה, והגאולה השלמה תבא.

 

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א