תשלום לגננות בקורונה

שאלה

האם צריך לשלם לגננות של גנים פרטיים בבית לילדים קטנים, למשך כל התקופה האחרונה של חודש אדר וניסן שלא עבדו בגלל המגיפה [והגננת גם לא מקבלת מענק מהמדינה עקב שלא נרשמו כמו שצריך] ?
וכן מה הדין לגבי החופש בניסן, שהרי לכאורה פשוט שצריך לשלם כיון שכל שנה משלמים על זמן זה אע\"פ שלא עובדים, ומ\"מ אפשר לטעון שהרי היו יכולים לקבל מענק מהמדינה, ורק עקב מעשיהם שלא נרשמו כהוגן לא מקבלים, א\"כ למה אני צריך לשלם במקום המדינה זה ?

תשובה

 שלום וברכה

באופן עקרוני אין אפשרות לענות בעניני חושן משפט בלי לשמוע שני צדדים.

בלי להכנס לעצם הנידון ובלי לפסוק שום צד בענין, חשוב להעיר שני נקודות, בגן פרטי לכאורה הגננת אינה חייבת לבקש מענק או אבטלה מהמדינה כדי לפטור את ההורים מתשלום על החופשה, גם אם היא יכולה לעשות זאת. ובעיקר אם מדובר בימי אבטלה, צריך לזכור שהם מוגבלים והם זכות של העובדים למספר מסוים של חודשים, והיא אינה חייבת לבזבז את זכותה על תקופה זו שבין כה היא מקבלת תשלום כפי שנקבע בחוזה בתחילת השנה.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ