שר העיר בימינו לגבי עירוב

שאלה

בנוגע
להשכרת רשות משר העיר בימינו ( משטרה)
אני גר בבית שמש ואחראי העירוב שכר ממשטקב
את הרשות … ראיתי שהרב אלישיב מחמיר
ורבי שלמה זלמן מתיר . האם נאמר כאן הכלל
בעירוב הלך אחר המיקל ואפשר לסמוך
דרך אגב דיברתי עם המון שוטרים וגם קראתי
את \"פקודת המשטרה \"ויש המון אופנים שמוצר
לשוטר להיכנס לבית מסויים ללא צו מבית משפט
האם אפשר לסמוך ולטלטל בחדר מדרגות
?

תשובה

שלום וברכה

אכן המצב ע"פ החוק הוא אפור, ולכן נחלקו בכך פוסקי הדור כפי שציינת, כל אחד מהפוסקים שמע בתשומת לב מרובה אנשי משטרה ומשפטנים, והיו על כך דיונים נרחבים. כפי שהתרשמתי המחלוקת הוא יותר הלכתי מה הסמכות שנדרשת שיהיה לשר העיר, שיחשב כבעלים.

לגופו של דבר באופן כללי במחלוקת הפוסקים בהלכות עירובין, כאשר שני הפוסקים שקולים ואין לך ולקהילתך שייכות לאחד מהם יותר מהשני, ואינך נוהג בכלל הדברים כאחד מהם יותר מאשר השני, אפשר להקל.

בחדר מדרגות רק שכנים שאנם שומרים שבת ברמה שלא יתביישו לחלל שבת גם בפני גדול הדור אוסרים, בעיר מסורתית כבית שמש מדובר יחסית במעט תושבים. יותר מצוי אצל עולים ממדינות שלא זכו לחינוך יהודי.

בכל מקרה אם אפשר לשכור מהם את הרשות בקלות תבא עליך ברכה [לתת להם סכום קטן כדוגמת 10 ₪ ולהגיד להם שלצורך שבת אתה צריך לשכור מכל השכנים רשות בחדר מדרגות למאה שנה – שהוא לא ישים לב שאתה שוכר ממנו רק כי הוא חילוני – ע"פ רוב זה עובר חלק. אפשר גם להפקיד אצלם חפץ כדוגמת מפתח של הדירה-מחסן – שאם תתקע תוכל לקחת מהם, לא צריך מפתח שבאמת עובד].

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ