שכרתי רכב לשבת מאדם פרטי ולבסוף לא לקחתי עקב אונס של חולי, נשארתי בבית ולא נסעתי

שאלה

שכרתי רכב לשבת מאדם פרטי ולבסוף לא לקחתי עקב אונס של חולי, נשארתי בבית ולא נסעתי.
האמנם שגרמא בנזיקין פטור מ"מ חייב בידי שמיים האמנם?!..ואם כן מה ראוי לעשות..

תשובה

עמוס שלום וברכה

באופן כללי אין אפשרות לענות על ויכוח ממוני בין שני בני אדם בלי לשמוע את שני הצדדים ביחד, ולשם כך שניכם צריכים לפנות לרב מוסכם שישמש כבורר בינכם.

אך גם במקרה ומקובל שלא חייבים לשלם אם לא לקח את הרכב בפועל, בכל זאת אדם העושה כן במזיד, ומזמין רכב ואינו בא, ומחמת כן נמנע המשכיר להשכירו לאחר והפסיד את דמי השכירות, הדבר מוגדר כמבטל כיסו של חבירו, שיש לחבירו עליו תערומת, ולצאת ידי שמים יש לשלם, ובמידה ואינו משלם יש עליו קללה של מי שפרע מדור המבול הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו.

אך במקרה וזה היה באונס [כגון מחמת מחלה], יש הסוברים שאין תערומת, מכל מקום כדאי לפייס את חבירו ולמצוא הסדר שיסיר הקפדה לפנים משורת הדין.

וכאמור שוב ע"פ ההלכה אסור להתייחס לעיקר הדין בלי לשמוע שניהם צדדים, אך התייחסתי רק להנהגה הראויה שלא יהיה תערומת, גם במקרה ומוסכם על שניכם שאין חיוב ממוני.

ברכה והצלחה
הרב יהודה סטורץ
בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסברג שליט"א