שימוש במעלית בשבת לצורך חולה

שאלה

שמוש במעלית בשבת ע"י גוי לאדם חולה מותר או אסור?

תשובה

אמירה לנכרי מותרת לצורך חולה

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א