רחצה בחמין ביום טוב

שאלה

האם מותר להתרחץ בחמין ביום טוב?

תשובה

שלום וברכה

מותר לחמם מים לרחיצת פניו ידיו ורגליו, אסור לחמם מים לרחיצת כל גופו.

רחצה במים שחיממו אותם קודם השבת, לדעת המחבר מותר להתרחץ בהם, אך לא במרחץ, [באור לציון ובילקוט יוסף התירו אבמטיה פרטית]. ולדעת הרמ"א אין להתרחץ בכלל ביום טוב.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א