'רוחב אצבע' – האם הכוונה 'בין פתילה לפתילה' או 'בין שלהבת לשלהבת'?

שאלה

כשאומרים שצריך 'רוחב אצבע' – האם הכוונה 'בין פתילה לפתילה' או 'בין שלהבת לשלהבת'?
[נפקה מינה לחנוכיה שבה: בין פתילה לפתילה יש בדיוק רוחב אצבע, אבל כשמדליקים את הפתילה, אז המרחק בין הפתילות יותר מצטמצם, כי השלהבת עצמה לוקחת מקום, ואז יוצא שאין מרחק אצבע.]

אשמח לתשובה.

תשובה

שלום וברכה

ההבחנה שלך נכונה והיא במקום, השיעור נאמר על פתילות, אולם כיון שברור שבפועל ההבדל הוא בתוצאה מה המרחק בין השלהבת, העיר הבית יוסף שהשיעור נאמר בפתילה בינונית, אך בפתילה עבה שהשלהבת היא גדולה יותר צריך שיעור גדול יותר, ואילו בשלהבת דקה יותר צריך רווח קטן יותר.

ברכה והצלחה
הרב יהודה סטורץ
בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א