צדקה לעניי עירך

שאלה

שלום וברכה

אני מתגורר בעיר גדולה, ושייך לקהילה מוכרת.

השאלה הוא האם אני מעביר את הצדקה שלי לעניי עירך שזה השכונה/ עיר או לחברי הקהילה?

תשובה

שלום וברכה

שאלת חכם חצי תשובה

אכן יש ענין של מעלת עניי עירך בקהילה מגובשת, ויש מעלת עדיפות לתרום לקופת הקהילה על שאר ענייני הצדקה.

מצד שני הרמב"ם פוסק שאסור לגור במקום שאין בו קופה של צדקה, וזה חוב על כל תושב לדאוג שלא יהיו עניים בשכונה ללא מענה, ואכן הקופות השכונתיות, נטלו על עצמם את המשימה, ודואגים כראוי לעניי השכונה כפי יכולתם, והם עושים את החיוב שמוטל על כל יחיד.

לכן ראוי לחלק את כספי המעשרות, מתנות לאביונים וקמחא דדפסחא וכדומה, בין הקופה של הקהילה לבין קופת תושבי המקום.

יהי רצון שבזכות דקדוק ההלכה בנתינת צדקה תזכה לשפע רב בכל הענינים

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א