עניית אמן בברכות דרך רמקול

שאלה

בגלל המצב כיום שא"א להתפלל בביה"כ יש חסידויות שנוהגים לערוך תפילות בשידור חי ברמקולים של הבניינים והשאלה האם מותר לענות אמן לברכות דרך הרמקול?

תשובה

שלום וברכה,

לגבי עצם התפילה עדיף התפילה ביחידות אלא אם כן מתאפשר תפילה בעשרה ע"פ כל כללי הבריאות ובלי שום חשש שאי מי יפר אותם מתוך רצון להצטרף למנין. ובספק הכי קל יש להחמיר.

אם יש עשרה יחד אף שהוא צירוף רק לדעת חלק מהפוסקים אפשר לענות אמן, וראוי לכוון להתפלל מהבית או המרפסת יחד עמהם.

נחלקו פוסקי זמנינו האם שמיעה ברמקול נחשב כשמיעה מהחזן, אך יש מקום לסמוך על המקילים ובפרט בשעת הדחק, בכל מקרה כאשר יש עשרה מותר לענות אמן, כפי שענו באלכסנדריה שלא שמעו את החזן מחמת גודל בית הכנסת, וענו אמן כאשר החזן הניף את הסודר.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסברג שליט"א