עליתי לאוטובוס בלי לשלם

שאלה

בעוונתי הרבים ליפני שחזרתי ביתשובה עליתי הרבע
פעמים לאוטובוס של אגד מיבלי לשלם במזיד

השאלה עם אני עולה לאוטובוס ואומר לנהג
שאני רוצה לשלם כנגד הרבע פעמים שלא שילמתי
במכוון האם אני יוצה בזה ידי חובה שאחזרתי את
הגזל

תשובה

שלום וברכה

מעיקר הדין אתה פטור מלשלם, כיון שחכמים תיקנו תקנת השבים, שאדם שחוזר בתשובה ומשנה את אורחות חייו אינו צריך להחזיר גניבות וגזילות מהעבר, משום שהדבר מנע מגזלנים לשוב בתשובה. אך יש מידת חסידות שגזלן ישיבו – וחכמים כתבו שראוי מאד שהנגזל ימנע מלקבל את הכסף מהגזלן וימחל לו במקרה כזה הגזלו יוצא גם ידי מידת חסידות].

אני מדגיש דין זה כיון שיצר הרע נוטה לבלבל בעלי תשובה שהם לא יכולים לשוב בתשובה בגלל גזל שלא ניתן להשבה וכדומה, או עבירה אחרת, וחשוב מאד שתחדיר לעצמך שאתה אדם חדש כמו תינוק שנולד, וברגע ששנית את אורח חייך מה שהיה נמחק לגמרי. ובמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים!!!

 

כעת נדון כיצד לקיים את מידת החסידות להשיב את הכסף:

היום התשלום הולך למשרד התחבורה, והוא מתגמל את אגד לפי מספר קילומטרים, ובכל תשלום אגד מקבלים אגרה קטנה מאד.

עד הרפורמה התשלום היה של חברת אגד.

הכי טוב פשוט לשלוח מכתב לחברת אגד, תעריך בהערכה גסה כמה אתה משער שאתה חייב להם, תכתוב להם שאתה משער שלפני שחזרת בתשובה בתקופה שלפני הרפורמה לא שילמת להם עך נסיעות בשווי כך וכך, תשאל אותם כיצד לשלם, ותבקש מהם למחול אם יש טעות בהערכת התשלום. סביר להניח שהם יענו בחיוב, או שבכלל יכתבו לך שרק מהם והלאה תקפיד לשלם ומה שהיה מחול.

כשחברה מעמידה פקיד רשמי לפניות הציבור, יש לו סמכות לענות בשם החברה, ואם הוא אומר לך שזה בסדר תשלום כזה או שהוא אומר לך שהוא מוחל לך ורק מהיום והבא תקפיד לשלם או משהו כזה, החוב נמחל – וגם במידת חסידות אינך חייב כלום.

 

באופן כללי כל גזל שאין לך אפשרות להחזירו בכל סיבה שהיא ניתן תמיד לתרום את הסכום לצרכי רבים, ובכך הדבר מתכפר, אם כי אם מוצאים אפשרות להשיבו לנגזל יש להשיבו. רבים מפקידים את הכסף בגמ"ח [ארגון המסייע לנזקקים בהלאות ללא ריבית] ואם ימצא הנגזל אפשר תמיד למשוך את הכסף מהגמ"ח ולהחזירו לנגזל.

 

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א