מעשה בשדכן בן חמש…

שאלה

מעשה שהיה בילד חמוד בן חמש שהיה בגן אצל גננת רווקה מבוגרת. יום אחד כשהגיעה אמו לקחתו מהגן סיפרה לגננת על אחיה הרווק המתבגר, ואז התערב הילד בשיחה ואמר לאמו בקול מתוק: למה לא יתחתן הדוד עם הגננת? אמא הרגישה לא נעים ואמרה לו שלא מתאים להתערב בשיחה, אולם הגננת לקחה את "ההצעה" לתשומת לב ובררה והתקדמה עד שנשברה הצלחת!!!

ועכשיו השאלה היא האם מגיע לילד דמי שדכנות?

תשובה

פסק מו"ח הגר"י פרידמן שליט"א אב"ד בב"ד דהגר"נ קרליץ שליט"א, שכיוון שהילד לא נתכוון על דעת ליטול שכר אין חיוב תשלום, ובפרט שלא הוביל את השידוך, וגם שרק הציע לצד אחד.

מזה המעשה יש ללמוד עד כמה השי"ת משגיח בהשגחה פרטית ומסבב שידוכים מסובכים ע"י ילד קטן, ויה"ר שנזכה לחסדים גלויים מאת השי"ת.

בברכה,

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד,

מורה הוראה 'נאות שמחה' – מודיעין עילית