מה המקור ל"מגע אש"? – קדמיות בברכות

שאלה

מה המקור ל"מגע אש"?

תשובה

בנימין שלום וברכה

ההלכה עצמה נמצאת בשולחן ערוך ובמשנה ברורה אורח חיים סימן ריא סעיף ג, לשיטת היש אומרים. אך הסימן הוא סימן בן דורנו, ולא ידוע לי מי חיברו.

ברכה והצלחה
הרב יהודה סטורץ
בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסברג שליט"א