מה הדין אם שותים מים ואח"כ ישתה גם קפה לאט לאט. מתי יברך בורא נפשות?

שאלה

מה הדין אם שותים מים בכמות שמחייבת ברכה אחרונה ויודע שבעוד זמן קצר בערך 8 דקות ישתה גם קפה לאט לאט.
מתי יברך בורא נפשות?

תשובה

שלום וברכה

עדיף שלא להמתין, כיון שברגע שצמאים שוב מפסידים את הברכה על החיוב הראשון.

ובשתיה מצוי לפעמים שצמאים יחסית מהר לאחר השתיה.

ברכה והצלחה
הרב יהודה סטורץ
בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א