למה עם ישראל נקרא גוי? איך גוי יכול להיות קדוש?

שאלה

שלום וברכה.
א. למה רק לגבי יוסף אומרים יוסף הצדיק ולגבי בועז אנו לא אומרים בועז הצדיק?
ב. כתוב 'מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ' למה עם ישראל נקרא גוי? האם זה שבח? כתוב 'ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש' איך גוי יכול להיות קדוש?
ג. כתוב 'שמלתך לא בלתה מעליך' האם פעם עם ישראל לבש שמלות ולא מכנסיים?
ד. האם מותר לעשות נטילת ידים על ידי מזלף?
ה. איזה תנאים ואמוראים היו עובדים?

תשובה

שלום

להלן תשובות בקצרה לשאלותיך:

א. יוסף נקרא יוסף הצדיק משום שהוא היה מיוחד בעניין של שמירת הברית, ולמרות שהוא נתנסה בניסיונות קשים בעניין זה, הוא עמד בהם במסירות נפש גדולה. הוא היה הצדיק הראשון שהיו לו ניסיונות כאלו קשים ובכל זאת הוא עמד בהם, לכן ניתן לו התואר יוסף הצדיק.

ב. גוי בלשון הקודש הכוונה לאומה, לא בדווקא לגויי אומות העולם. עם ישראל הוא גם אומה.

ג. בעבר היו גם גברים שהלכו עם שמלה ולא עם מכנסיים. היו שמלות מיוחדות של גברים, לא מדובר על השמלות שנשים הולכות איתן.

ד. נטילת ידיים צריכים לעשות ע"י כלי ולא ע"י מזלף.

ה. היו הרבה תנאים ואמוראים שהיו עובדים. כמובן שאצלם, שהם היו בדרגות רוחניות מאד גדולות, גם העבודה שלהם הייתה מתוך קדושה גדולה, וזה היה חלק מעבודת השם שלהם.

בברכה

יעקב