למה כל אחד מברך על הדלקת נרות חנוכה, ולא יוצאים מברכת הגדול?

שאלה

למה המנהג לפי הרמא שכל אחד מהמדליקים מברך בעצמו לכאורה שהגדול יברך ויוציא ידי חובה כולם כמו שכתוב היו יושבים בבית המדרש והביאו להם נר אחד מברך לכולם?

תשובה

שלום וברכה

ברכת מאורי האש במוצאי שבת הוא ברכה על הנאה מהאש, ואחד מוציא את כולן, וכמובן שנר לאחד נר למאה, ואין צורך שכל אחד ידליק נר.

הדלקת נר חנוכה מיועדת לראותם בלבד ולא להנות מהם, ומעשה ההדלקה הוא מעשה מצוה ופרסום הנס, וכל מעשה מצוה עומדת בפני עצמו.

ברכה והצלחה
הרב יהודה סטורץ
בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א