לוויתי כסף מחברי, והוא מבקש שבמועד הפירעון אפקיד את הכסף בחשבון הבנק שלו. האם זו ריבית?

שאלה

אדם המלוה כסף לחברו, והוא זקוק לכך שבמועד הפרעון הכסף יהיה בחשבון הבנק שלו, כיון שעומד לצאת מחשבונו כסף בסכום זה. האם מותר לו לדרוש מהלוה שיפרע לו ע"י הפקדה בחשבונו? או שמא השירות שהלווה עושה עבור המלוה ומפקיד לו בבנק, נחשב ריבית.

תשובה

יש בזה אופנים המותרים ואופנים האסורים, והדבר משתנה בכל מקרה לגופו:

  • אם הכסף היה בבנק והמלווה הוציא אותו רק עבור ההלואה, מותר לו לדרוש מהלווה להפקיד לחשבונו, כיון שלולא ההלוואה לא היה המלוה נצרך לפעולת ההפקדה, ורק לצורך הלווה משך את הכסף מחשבונו, א"כ הלווה מחויב להחזיר את הכסף למצב הקודם.
  • אם הכסף לא היה בבנק, ורק מחמת שמלוה לו מסכים הלווה לטרוח ולהפקיד לו בבנק, הדבר אסור, כיון שהלווה עושה לו שירות שיש בו טורח, עבור ההלוואה.
  • אם ללווה קל יותר להפקיד בבנק מאשר להחזיר לידי המלוה, כגון שעושה זאת בדרך העברה בנקאית בטלפון, ואדרבה, זו טרחא בשבילו ללכת אל המלוה ולשלם לו במזומן – מותר.
  • אם הלווה פוגש את המלוה כל יום ויכול בקלות להחזיר לידיו, ובכל זאת טורח להפקיד בבנק לטובת המלוה – אסור.
  • אם הלווה הוא ידיד של המלוה, שגם בלי ההלוואה היה מסכים להפקיד עבורו כסף בבנק, מותר.

נתבאר אפוא כיצד הדין משתנה לפי הפרטים השונים, וראוי בכל פעם להיזהר ולבדוק לפי פרטי המעשה, כיון שבקלות יכול הדין להשתנות מהיתר לאיסור.

בברכה,

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד,

מורה הוראה 'נאות שמחה' – מודיעין עילית