חנוכת הבית

שאלה

עשיתי שיפוצים נרחבים בבית שלי. האם יש חובה לעשות חנוכת הבית, ואם כן, מה כוללת החובה, הזמנת מנין, או מה?כל העניין לא ברור לי מה צריך לעשות
תודה רבה

תשובה

שלום וברכה

אין חובה לעשות חנוכת הבית, וגם עיקר המנהג של חנוכת הבית הוא בבית חדש ולא בשיפוץ.

הענין של חנוכת הבית הוא משום שיש ענין להתחיל את השימוש בבית בלימוד תורה, והדבר מועיל לקדושת הבית ולהצלחה. ובהחלט כדאי להתחיל את הבית המחודש בדברי תורה, ובתפילה לבורא עולם שהבית יהיה מקום ראוי לשכינה.

כמו כן יש ענין להודות לבורא עולם על שזכיתם להגיע לבית החדש או המשופץ.

בימים אלו לא כדאי להזמין מנין בבית, עיקר הענין של מנין הוא לתת סעודה למנין של תלמידי חכמים [בימים שביום שהחכם הוזמן לסעודה הוא למד יותר טוב בלי תחושת רעב], בימים אלו עדיף לשלוח תמיכה לנצרכים בפרט תלמידי חכמים, דרך תרומה לארגון סיוע או כולל אברכים, כהודאה לבורא עולם שזכית לחדש ולהרחיב את הבית.

יש סדר לימוד מומלץ של החיד"א, החיד"א גם הוסיף שיש סגולה גדולה ללמוד את המשניות של מסכת ביצה יומא ותמיד שהם ראשי תיבות של בית.

אך ראוי וכדאי יותר בפרט בימים אלו לעשות לימוד עם האשה הילדים לפי רמתם, ובכך להתחיל את הבית המחודש בדברי תורה, אפשר ומומלץ מאד לימוד של הלכות לשון הרע ושמירת הלשון.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסברג שליט"א