הפרשה לקרנות השתלמות למורים ללא חשש ריבית

שאלה

מורה שמקבלת הפרשה מהמשכורת לקרן "השתלמות" – מה הן הקרנות הכשרות שאין בהן חשש ריבית? כמו כן, אם נודע לי שהכסף של אשתי בקרן לא כשרה וצריך להעבירו, האם צריך להפסיק באמצע הלימוד כדי להסדיר את ההעברה, או שאפשר להשהות יום או יומיים שלא יהיה ביטול תורה?

תשובה

הקרנות הכשרות שגדולי ישראל סמכו עליהן את ידיהם, הם כדלהלן: ב"ארגון המורים" יש חברת 'עגור' ויש לבחור 'מסלול הלכה', אך זה מיועד למורות מכתות ז' ומעלה. גם אם יש שעה אחת בלבד של כתות ז' ומעלה, אפשר להצטרף לארגון המורים.

למורות וגננות בכתות נמוכות שאינן יכולות להצטרף לארגון המורים, עליהם לפתוח קרן "השתלמות רגילה" באחד מהחברות דלהלן: "מיטב דש", טל. 3366*; פסגות, טל. 6707*; הראל, טל. 2735*. עובדות החינוך העצמאי שמעוניינות בטופס מעבר להשתלמות רגילה, ניתן להשיג במשרדי החינוך העצמאי או בבית ההוראה לענייני ריבית או ב'גלאט הון'. לבירור הלכתי ופרטים נוספים ניתן לפנות לבית ההוראה לענייני ריבית בטל. 02-5015920.

בנוגע לביטול תורה, יש לדעת שכסף המושקע במסלול לא כשר, בכל רגע וכל שעה נעשות בו פעולות אסורות והלוואות בריבית, לכן יש למהר להסדיר את העניין ויפה שעה אחת קודם.

בברכה

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א,

מורה הוראה 'נאות שמחה' – מודיעין עילית