הכינה חלות לשבת, ושכחה להפריש חלה

שאלה

אשתי שתחי\' הכינה חלות לשבת, ושכחה להפריש חלה עד לאחר האפיה. שיעור הבצק היה בערך 1.4 קילו קמח,  בנוסף, באותו תנור אפתה אשתי עוגיות. בצק העוגיות היה עשוי מפחות משיעור חלה (כ-600 גרם קמח). מה דין העוגיות שנאפו יחד עם החלות?

תשובה

שלום וברכה

באופן עקרוני לדעת פוסקים רבים אפשר להפריש חלה לאחר האפיה ולהתכון לפטור גם את הבליעות שנבלעו בתוך העוגיות.

אמנם דעת הגרי"ז מבריסק שיש בעיה להתיר בליעות של טבל ע"י הפרשת תרומות ומעשרות או חלה.

במקרה זה יש עוד כמה צירופים כיון שלא מדובר בשיעור ודאי של חלה, וכן כיון שבבליעה הוא רק מחמת אפיה משותפת בתנור, ויש מקום להקל בשופי לסמוך על דעת הפוסקים המתירים.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א