האם צריך לקרוא פרק מ"א 3 פעמים רצוף?

שאלה

האם פרק מ"א זה לרפואה וצריך לקרוא אותו 3 פעמים ביום רצוף?

תשובה

אברהם שלום וברכה

הפרק אכן עוסק בחולה ורפואתו ומועיל לרפואה שלמה, לא ידוע לי על מספר פעמים שצריך לומר את הפרק.

באופן כללי יותר מועיל להתפלל מכל הלב מאשר לעשות מספר מסוים של פעמים פרק מסוים.

אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לשמים.

ברכה והצלחה
הרב יהודה סטורץ
בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א