האם מי שקם בצום גדליה לסליחות לפני עלות השחר יכול לאכול ולשתות?

שאלה

רציתי לשאול (בהקשר להלכות שנאמרו לגבי צום גדליה) האם בשביל לאכול לפני עלות השחר צריך לומר את התנאי בפה, או שאם חשב שבין כך הוא קם לסליחות לפני עלות השחר והוא חשב שיאכל אז האם אפ' לאכול? (ואפי' אם חשב על זה לא סמוך ממש לשינה).

המשנ"ב כתב שמי שרגיל לשתות תמיד אחרי השינה יכול לשתות בלא תנאי (לפני עלות השחר) האם קפה זהו בכלל שתיה או רק שתיה מפני הצמא?

תשובה

יעקב אליהו שלום וברכה

קבלת התענית היא רק באופן שאדם רגיל ללכת לישון ולא לאכול יותר לפני התענית, אך אם היה במחשבתו לאכול לפני עלות השחר, ובפרט שידע שהוא עומד לקום מוקדם לסליחות, לא חל עדיין התענית.

ולכן אם הוא רגיל לשתות או לטעום דבר מה בבוקר לפני עלות השחר מותר לו גם בצום, וזה בהחלט כולל קפה.

ברכה והצלחה
הרב יהודה סטורץ
בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א