האם מותר לתת מעשרות לגויים עניים?

שאלה

האם מותר לתת מעשרות לגויים עניים?

כלומר גויים שהם קרובי משפחה מדרגה שנייה כמובן..

תשובה

שלום וברכה

מפרנסים עניי עכו"ם עם עניי ישראל. ואפשר לתת חלק מכספי הצדקה גם למי שאינו יהודי.

אמנם הזכות הגדולה ביותר במצות צדקה הוא כשע"י הסיוע הוא זוכה לקיים מצות ובפרט לימוד תורה, אך יש מצוה בכל מקרה של תמיכה וסיוע בעני, ובלבד שאינו נאבק נגד השם להכעיס.

ע"פ ההלכה אדם שאינו יהודי אינו קרוב של יהודי, אך יש לנהוג בו בצורה מכובדת וראויה.

ברכה והצלחה
הרב יהודה סטורץ
בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א