האם מותר לקנות בגדים באבלות?

שאלה

האם מותר לקנות בגדים באבלות?

תשובה

מרדכי שלום וברכה

בעזרת השם שיהיה בשורות טובות

לא לקנות בגדים חדשים בשנת האבלות על אב או אם הוא מנהג, והדבר כיצד אתם נוהגים – בשלושים יום הוא מעיקר הדין.

יש מקילים שרק בגד חשוב אסור, אך מכנס פשוט וכדומה אין בעיה.

ברכה והצלחה
הרב יהודה סטורץ
בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסברג שליט"א