האם מותר לצחוק?

שאלה

האם מותר לצחוק בימינו, או שזה אסור משום \"אז ימלא שחוק פינו\"?

תשובה

שלום וברכה

ספרו של הרחמ"ל מסילת ישרים נהפך לנכס היסוד של עם ישראל, מעלתו העצומה של הספר הוא בכך שהוא סדר בכל מאמרי חז"ל שבש"ס, מה חובה על מי שעושה את צעדיו הראשונים בעבודת השם, מהו חובה על כל מי שרוצה לקיים את הבסיס, ואיזה מאמרי חז"ל נאמרו על מי שנמצא במדרגות גבוהות וקונה את מידת החסידות, ואיזה הנהגות נאמרו למי שעלה בכל מעלות הסולם של רבי פנחס בן יאיר ונשאר לו רק לעבוד כדי לזכות לרוח הקודש.

בדורנו אנו עוד זכינו לראות את דמותו המופלאה של הגאון רבי משה שפירא, שקיים מאמר חז"ל זה, אם עוד הרבה מאמרים שהתאימו להנהגתו הנאצלת והמרוממת. אך לאדם מהשורה מומלץ שיעבוד על דברים יותר בסיסים מהנהגה זו.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסברג שליט"א