האם יש חיוב לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום כשאין קריאת התורה בציבור

שאלה

לכבוד הרב הגאון שליט\"א

הנה נתעוררה השאלה בענין שמו\"ת.
האם יש חיוב לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום כשאין קריאת התורה בציבור, ונפק\"מ למעשה בתקופת הקורונה.
הרי לכאורה לפי מה שלמדתי בגמ\' ובקצת הפסקים כך נראה לי להציע את השאלה.

בגמ\' בברכות הרי מבואר שיש ענין להשלים פרשיותיו עם הציבור,
משמע לכאורה דדוקא כשיש ציבור הקוראים את הפרשה אזי חובה ג\"כ ליחיד לקרותה ולהשלימה, משא\"כ כשאין הציבור קוראים אותה.
ובפרט ל פי טעמו של התרומת הדשן שהובא בב\"י שיש ענין לקרוא במה שהציבור קוראים, וכן לפי הערוך השולחן שזה נלמד ממה שאומרים בתפילה \"לשמוע וללמוד\",
אך לפי טעמו של הלבוש שיש מצוה לקרוא כדי להיות בקי בכל התורה אז אולי חייבים לקרוא בכל אופן.

והנה אני גר בארגנטינה, והשאלה שלי היא, על הצד שאין חובה לקרוא שמו\"ת כשאין קריאת התורה בציבור,
מה הדין בזמנים אלו של מגיפת הקורונה שבתי כנסיות פה עדיין סגורים אך במקומות אחרים בעולם, כמו אצלכם בארץ ישראל, הם כבר פתוחים האם בגלל זה חל כבר חובה על הציבור כאן לקרוא שמו\"ת.
ואף את\"ל שזה באמת הולך בתר קריאת התורה של ארץ ישראל, אז מה הדין כיום שאצליכם קוראים השבת פרשת קרח ואילו אצלנו קוראים שלח לך,
האם אנו נגררים אחרי קריאת תושבי א\"י ונצטרך לקרוא שמו\"ת בפרשת קרח או שלא?

אם תוכלו לענות על השאלה מאוד אשמח!

תשובה

שלום וברכה

ישר כח על השאלה המרתקת, ובתפילה שבקרוב גם בקהילות המעטירות של ארגטינה יפתחו בתי כנסיות ובתי מדרשיות, והסכנה תחלוף מהעולם.

בתקופה זו קהילות בחו"ל שמנועים מלקרוא בתורה נגררים אחרי שאר הקהילות בחו"ל שבהם קוראים בתורה, ויש לקרוא שמו"ת בסדר הנהוג בחו"ל.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א