האם יש חיוב טבילת כלים, בכלים העשויים מחומר 'אקריליק'

שאלה

האם יש חיוב טבילת כלים, בכלים העשויים מחומר \'אקריליק\' [זהו חומר שדומה קצת לזכוכית וקצת לפלסטיק], לפי מה דקיי\"ל שאין טובלים כלי פלסטיק אלא רק כלי זכוכית ?

תשובה

שלום וברכה

כפי שהבנתי מה שנמצא בשוק בשם אקריליק מדובר בציפוי אקריליק, והדבר תלוי מהו גוף הכלי. אם הציפוי הוא הוא רק צבע אקריליק, וגוף הכלי חרס, אינו חייב בטבילה.

זכוכית אקרילית מסתבר שלדעת האגרות משה (יו"ד ח"ג סי' כב) חייב בטבילה מדרבנן, למרות שהוא עשוי מנפט ולא מחול כזכוכית רגילה, וראה עוד בציץ אליעזר (ח"ז סי' לז). אם כי אני לא בקי מספיק בחומרים הללו, ולא ברור לי האם הלכתית הוא חלוק מזכוכית רגילה.

למעשה כדאי לטובלו בלי ברכה, ואף בפלסטיק המנחת יצחק מחייב טבילה – למרות שבפלסטיק לא נהגו כדבריו.

כלי שאינו חייב בטבילה בציפוי של זכוכית אקרילית – ולא רק ציפוי של צבע – כדאי לטבול בלי ברכה, כדין כלי חרס המצופה אבר.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסברג שליט"א