האם התפילה לאחר הנץ היא רק בדיעבד, או שרק לא מצוה מן המובחר?

שאלה

במ"ב מובא ש"מצוה מן המובחר" להתפלל כותיקין, מאידך, כותב שלכתחילה לא יימשך להתפלל אחרי ותיקין. השאלה היא האם לדעת המ"ב, התפילה לאחר הנץ היא רק בדיעבד, או שרק לא מצוה מן המובחר?

תשובה

שלום וברכה

מי שער בשעות הללו לכתחילה אסור להמשך בדברים אחרים וצריך להתפלל מיד.

מצוה מן המובחר לסדר את היום לקום בשעה שיוכל להתפלל ותיקין.

ברכה והצלחה
הרב יהודה סטורץ
בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א