האם במדינה הנוהגת לפי ההלכה אין מקום לקופת חולים?

שאלה

הרמב"ן כותב:
לגבי כל אדם מישראל, שאדם המאמין בה' אין לו ללכת לרופא על מנת להתרפא. לשיטתו של רמב"ן, אין מקום לקופת חולים במדינה החיה את חייה על פי דרכי התורה משום שכל הרופאים מתפרנסים מחטאי האדם. ללא שהאדם יחטא, הוא לא יחלה, וממילא לו היינו זוכים, במקום רופאים שהיו מרפאים את החולים, היו עובדים בקופת חולים נביאים שהיו אומרים לחולה מהו חטאו.

מה דעתך על כך..? האם כך באמת צריך להתנהג?

תשובה

שלום רב!

לגבי שיטת הרמב"ן, שיטתו היא שאין זו הדרך הנכונה למאמינים בהשם ועושי רצונו ללכת לרופאים, אך אין איסור לרופא לרפא אם מישהו בא אליו. סוף כל סוף לא כל היהודים נמצאים באותה דרגה עליה התכוון הרמב"ן.

באמת הגמרא במסכת ברכות אומרת על הפסוק: "ורפא ירפא" (שמות כ"א, י"ט): "מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות". הרמב"ן לא יכול לחלוק על הגמרא, ואכן הוא אומר באופן מפורש שמי שכן בא לרופא, מוטל על הרופא לרפאותו.

הרמב"ן גם אומר שהרופא צריך ללמד את הבאים אליו איך לנהוג בדרכי הבריאות באכילה ושתיה, שכן שגם לשיטתו אין לעשות מעשים המסכנים באופן טבעי את האדם.

כשיבוא המשיח והעולם יהיה מתוקן, באמת לא יצטרכו רופאים, וכפי שכתבת, מחלות מגיעות רק בגלל חטאי האדם (במקרים רבים בגלל חטאים שעדיין לא תוקנו מגלגולים קודמים). ומכיוון שכשתבוא הגאולה השלמה יתבטל כל הרע מן העולם ולא יהיו יותר חטאים, אנשים לא יהיו חולים ולא יהיה צורך ברופאים.

 

בברכה
יעקב