האם בזמנינו נהגו ליזהר שלא ללכת יחידי מי\"ז בתמוז עד תשעה באב

שאלה

כבוד הרבנים החשובים שליט\"א.

בשולחן ערוך סימן תקנ\"א סעיף ח\"י נפסק להלכה שיש לאדם ליזהר שלא ללכת יחידי מי\"ז בתמוז עד תשעה באב, מארבע שעות עד תשע שעות, כי בשעות אלו שולט מלאך לא טוב בשם קטב מרירי.
האם בזמנינו נהגו ליזהר בזה?
אמנם ראיתי שישנם פוסקים כהאשל אברהם ועוד שכתבו שזה נאמר רק לגבי אותם מקומות שלא מצויים שם אנשים וכגון מחוץ לעיר,
אך מ\"מ שאלתי היא לבני ספרד שפוסקים להלכה כמרן השו\"ע האם נהגו כן ?
ואף את\"ל שאסור האם יש היתר ללכת יחידי לצורך מצוה?
ויציאה לקניות שבת מקרי צורך מצוה?

תשובה

שלום וברכה

אמנם לא ראיתי להדיא משהו בנידון, אך מסתבר שדברי האשל אברהם ועוד הם פירוש השו"ע מהו יחידי, ולא שחולקים עליו, וכך נראה מעוד מקומות בחז"ל שיחידי הוא דוקא במקום שומם, ולא ברחוב שמדי פעם עוברים אנשים, כך שלא מסתבר שהשו"ע נחלק על זה.

בני עדות המזרח נהגו ללכת כמרן בכל דבר כשחולקים על מרן, אך בהחלט קיבלו את פירושו גדולי הפוסקים האשכנזים כשפירשו את דברי מרן.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א