איזה תפילות נחשבות תפילות נדבה?

שאלה

המשך לשאלה על תפילת נדבה וברכת על נטילת ידיים

 

תודה רבה! רק כמה הבהרות

איזה תפילות נחשבות תפילות נדבה? והאם יש חלקים בתפילה שנחשבים נדבה לגבי נשים ואין להגיד אותם?

הסדר הנכון הוא ליטול ידיים ללא ברכה ישר לאחר הקימה, ולאחר זמן מה ליטול שוב עם ברכה לפני שחרית?

תשובה

שלום וברכה

רק תפילת שמונה עשרה שהיא עמידה לפני המלך צריך להזהר שלא להתפלל אם לא חייבים, אלא אם בטוחים שניתן להתרכז ריכוז מלא, וכן שמחדשים בתפילה בקשה נוספת.

אדם שביום רגיל מתפלל פעמים שמונה עשרה של שחרית [או פעמים מנחה, או פעמים מעריב] התפילה הנוספת נחשבת נדבה, ואותה ניתן להתפלל רק עם יש ריכוז מוחלט, ולכן הפוסקים כותבים שבימינו אין להתפלל תפילת נדבה.

כל שאר התפילות, וכן תפילת מוסף אשה יכולה להתפלל גם אם היא סובלת מקשב וריכוז ובודאי אשה רגילה.

לגבי נטילת ידים, בבוקר מיד לאחר הקימה יש ליטול עם כלי 3 פעמים לכל יד לסירוגין [וכדאי 4 פעמים לכל יד], נטילה זו מסירה את הרוח הרעה.

אם מאז הנטילה עד התפילה שמרו על נקיון הידים ולא עבר זמן רב אין צורך בנטילה נוספת. אך ע"פ רוב הידים נגעו במקום מכוסה או בנעלים או ברצפה, ובין כה צריך נטילה נוספת עד התפילה.

לפני התפילה מברכים על הנטילה של התפילה שאינה צריכה כלי ודי בנטילה אחת על כל יד. [במקרה ונטילת ידים של הקימה  היתה גם הנטילה של התפילה מברכים עליה].

ברכה והצלחה
הרב יהודה סטורץ
בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א