"אותות ומופתים". מה הפירוש המילולי 'אותות' ו'מופתים'?

שאלה

אותות ומופתים.
מה הפירוש המילולי אותות?
מה הפירוש המילולי מופתים?

תשובה

שלום וברכה

המלבי"ם מסביר שאות הוא נס שלא כדרך הטבע שהנביא מודיע עליו מראש, ובכך יש אות והוכחה שהנס נגרם ע"י בורא עולם, והנביא דובר אמת. ואילו מופת הוא דבר נס שלא כדרך הטבע שקרה, אך לא היה התראה מראש ע"י נביא. ולכן במכות מצרים דם צפרדע ערב דבר ברד ארבה ומכת בכורות הם אותות כיון שמשה רבינו התריע עליהם מראש, ודבריו התקיימו, ואילו מופתים הם מכות כינים שחין וחשך שהמתבונן יכול להבין שאלו מכות שבורא עולם נותן למצרים על סירובם לשחרר את בני ישראל, אך משה רבינו לא הודיע עליהם מראש, ולכן אינם אותות.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסברג שליט"א