אדם שיש לו מום בדיבור ועניית אמן או קדושה יגרום לו אי נעימות, האם חייב לענות?

שאלה

האם בן אדם שיש לו מום בדיבור ועניית אמן או קדושה יגרום לו אי נעימות, האם חייב לענות?

תשובה

שלום וברכה

יש להשם חיבה מיוחדת לאדם שמתקשה לבטא את המילים נכון ובכל זאת מתאמץ, ועל כך נאמר 'ודילוגו עלי אהבה' ודרשו חכמים אותם המדלגים אותיות והברות מחמת אי יכולות, תפילתם מתקבלת באהבה מיוחדת.

אם הדבר מעורר תשומת לב מיותרת או מפריע לאחרים יש להתפלל או לענות אמן בלחש.

חשוב לזכור שכמעט כל האנשים נבראו כל אחד עם נכות אחרת. עלינו לקבל כל אחד בחיבה למרות המוגבלות שלו, ולראות את החיובי שבו. יש אנשים שהמוגבלות שלהם היא קושי [לרוב במבנה המוח] לקבל את הזולת והשונה, וכשאדם לא מדבר בצורה שהוא רגיל זה יכול להוציא אותו במדעתו, עלינו מוטל לקבל באהבה ולהתחשב עם כל מוגבלות כולל אדם שמוגבל וקשה לקבל את השונה.

ברכה והצלחה
הרב יהודה סטורץ
בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א