סיכום הלכות חודשי

סיכום הדף היומי בהלכה גליון מס' 18 סימנים קנ"ג ו' – קנ"ח ו'
סיכום הלכות חודשי

סיכום הדף היומי בהלכה גליון מס' 18 סימנים קנ"ג ו' – קנ"ח ו'

תמצית משנה ברורה-סיכום דברי המשנה ברורה עם ביאור הלכה גליון מס' 17 סימנים קמ"ג ד' – קנ"ג ו'


סיכום הלכות חודשי

סיכום הדף היומי בהלכה גליון מס' 17 סימנים קמ"ג ד' – קנ"ג ו'

תמצית משנה ברורה-סיכום דברי המשנה ברורה עם ביאור הלכה גליון מס' 17 סימנים קמ"ג ד' – קנ"ג ו'

סיכום הלכות חודשי

סיכום הדף היומי בהלכה גליון מס' 16 סימנים קל"ב ב' – קמ"ג ד'

תמצית משנה ברורה-סיכום דברי המשנה ברורה עם ביאור הלכה גליון מס' 16 סימנים קל"ב ב' - קמ"ג ד'

סיכום הלכות חודשי

סיכום הדף היומי בהלכה גליון מס' 15 סימנים קכ"ז ח' – קל"ב ב'

תמצית משנה ברורה-סיכום דברי המשנה ברורה עם ביאור הלכה גליון מס' 15 סימנים קכ"ז ח' – קל"ב ב'

סיכום הלכות חודשי

סיכום הדף היומי בהלכה גליון מס' 14 סימנים קט"ז – קכ"ז ח'

תמצית משנה ברורה-סיכום דברי המשנה ברורה עם ביאור הלכה גליון מס' 14 סימנים קט"ז – קכ"ז ח'

סיכום הלכות חודשי

סיכום הדף היומי בהלכה גליון מס' 13 סימנים ק"ד – קט"ז

תמצית משנה ברורה-סיכום דברי המשנה ברורה עם ביאור הלכה גליון מס' 13 סימנים ק"ד – קט"ז

סיכום הלכות חודשי

סיכום הדף היומי בהלכה גליון מס' 11 סימנים ע"ט -צ'

תמצית משנה ברורה-סיכום דברי המשנה ברורה עם ביאור הלכה גליון מס' 11 סימנים ע"ט -צ'

סיכום הלכות חודשי

סיכום הדף היומי בהלכה גליון מס' 10 סימנים ס"ו-ע"ט

תמצית משנה ברורה-סיכום דברי המשנה ברורה עם ביאור הלכה גליון מס' 10 סימנים ס"ו-ע"ט ​

סיכום הלכות חודשי

סיכום הדף היומי בהלכה גליון מס' 9 סימנים נ"ו-ס"ו

תמצית משנה ברורה-סיכום דברי המשנה ברורה עם ביאור הלכה גליון מס' 9 סימנים נ"ו-ס"ו

סיכום הלכות חודשי

סיכום הדף היומי בהלכה גליון מס' 8 סימנים נ"א-נ"ו

תמצית משנה ברורה-סיכום דברי המשנה ברורה עם ביאור הלכה גליון מס' 8 סימנים נ"א-נ"ו

סיכום הלכות חודשי

סיכום הדף היומי בהלכה גליון מס' 7 סימנים ל"ט–נ"א

תמצית משנה ברורה-סיכום דברי המשנה ברורה עם ביאור הלכה גליון מס' 7 סימנים ל"ט–נ"א

סיכום הלכות חודשי

סיכום הדף היומי בהלכה גליון מס' 6 סימנים ל"ג–ל"ט

תמצית משנה ברורה-סיכום דברי המשנה ברורה עם ביאור הלכה גליון מס' 6 סימנים ל"ג–ל"ט

סיכום הלכות חודשי

סיכום הדף היומי בהלכה גליון מס' 5 סימנים ל"ב–ל"ג

תמצית משנה ברורה-סיכום דברי המשנה ברורה עם ביאור הלכה גליון מס' 5 סימנים ל"ב–ל"ג

סיכום הלכות חודשי

סיכום הדף היומי בהלכה גליון מס' 4 סימנים כ"ו-ל"ב

תמצית משנה ברורה-סיכום דברי המשנה ברורה עם ביאור הלכה גליון מס' 4 סימנים כ"ו–ל"ב

סיכום הלכות חודשי

סיכום הדף היומי בהלכה גליון מס' 3 סימנים י"ד–כ"ו

תמצית משנה ברורה-סיכום דברי המשנה ברורה עם ביאור הלכה גליון מס' 3 סימנים י"ד–כ"ו

סיכום הלכות חודשי

סיכום הדף היומי בהלכה גליון מס' 2 סימנים ח' - י"ג

תמצית משנה ברורה-סיכום דברי המשנה ברורה עם ביאור הלכה גליון מס' 2 סימנים ח' – י"ג    

סיכום הלכות חודשי

סיכום הדף היומי בהלכה גליון מס' 1 סימנים א'–ח' ​

תמצית משנה ברורה-סיכום דברי המשנה ברורה עם ביאור הלכה גליון מס' 1 סימנים א'–ח' ​