שיעורי 'הדף היומי בבלי' באידיש מאת הרב אפרים סגל להאזנה ולהורדה

זרעים

 
ברכות דף ב
00:00
–:–

מועד

שבת דף ב
00:00
–:–

קדשים

טהרות

נידה דף ב
00:00
–:–